Werbung:


Schweden – die wichtigsten Nachrichten über die Windkraft im Juni 2017

Pressebild

Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft – juni 2017

 

Riksdagen antar historiskt klimatpolitiskt ramverk

Det klimatpolitiska ramverket bygger på Miljömålsberedningens överenskommelse som presenterades i två delbetänkanden under 2016. Bakom överenskommelsen står Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, samt i vissa delar även Vänsterpartiet.

 

Artikel Regeringen

Nytt mål för produktionen av förnybar el

Riksdagen har den 20 juni 2017 sagt ja till ett nytt mål för produktionen av förnybar el. Produktionen ska öka med ytterligare 18 terawattimmar till 2030 och elcertifikatsystemet förlängs till 2045.

 

Artikel Energimyndigheten

Ny fart på vindkraftsinvesteringarna under andra kvartalet

Under andra kvartalet 2017 beställdes vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 232 MW. Det kan jämföras med bara 2 MW under första kvartalet. Det framgår av ny statistik och en prognos som Svensk Vindenergi presenterar den 26:e juni.

 

Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Det kommunala självstyret kan blåsa bort

Kommunernas rätt att säga nej till vindkraftetableringar ser ut att försvinna. Därmed försvagas det kommunala självstyrets innersta kärna.

 

Ledare Barometern

Investeringsbeslut för Åskälen och Svartnäs

Första halvåret 2017 avslutades med glädjande nyheter om investeringsbeslut för två stora vindkraftsprojekt, Åskälen och Svartnäs. 

 

Kommentar Svensk Vindenergi

Svensk Vindenergi välkomnar förslag om att slopa kommunalt veto

Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår i en rapport till regeringen att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan vid vindkraftsetableringar, det så kallade kommunala vetot, tas bort. Syftet är att göra beslutsprocessen mer förutsägbar och rättssäker.

 

Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Vindkraftsvetot hör inte hemma i svensk lag

I en debattartikel i Dagens Samhälle konstaterar Charlotte Unger Larson att Åre är ett tydligt exempel på hur det kritiserade kommunala vindkraftsvetot skapar en rättsosäkerhet för vindkraftsbolagen som vore oacceptabel i alla andra branscher. 

 

Debattartikel Dagens Samhälle

Överklagan om vindkraft avslås – domstolen tillåter högre kraftverk

Förra året fick företaget Statkraft tillåtelse att bygga 220 meter höga vindkraftverk i bland annat Strömsunds och Ragunda kommuner. Beslutet togs av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrland men överklagades. Mark- och miljödomstolen avslår nu överklagan.

 

Artikel ÖP Jämtland

Vindkraft i Lungsjön – en förebild för samverkan

Den 8 juni besökte Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson, tillsammans med vindkraftsamordnaren Karin Österberg, Christer Andersson och Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum Lungsjön och Skandinaviens största vindparksområde. Lungsjön ligger i Sollefteå kommun där Västernorrland gränsar mot Jämtlands län.

 

Kommentar Svensk Vindenergi

Väljarna vill ha ett fossilfritt Sverige

En offensiv klimatpolitik skrämmer inte väljarna – tvärtom, visar en ny Sifo. Ambitionen att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer välkomnas av flertalet tillfrågade, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.

 

Debattartikel Göteborgsposten

Remissvar: Försiktigt förslag om havsbaserad vindkraft

Energimyndighetens rapport om havsbaserad vindkraft framstår som försiktig mot bakgrund av den senaste tidens drastiska prissänkningar. Nu behövs en konkret och tidsatt handlingsplan för utvecklingen av havsbaserad vindkraft även i Sverige. Det skriver Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening i ett gemensamt remissvar på myndighetens rapport.

 

Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Stor potential för havsbaserad vindkraft – ny rapport från WindEurope

Havsbaserad vindkraft fortsätter att utvecklas snabbt, från nischteknik till storskalig producent av förnybar el. Det finns idag 12,6 GW havsbaserad vindkraft i Europa och till år 2030 kan den havsbaserade vindkraften producera 7% till 11% av EU: s elbehov. Men det är bara en bråkdel av potentialen som finns i de europeiska havsområdena.

 

Kommentar Svensk Vindenergi

Energiministrar vill se mer havsbaserad vindkraft tills 2030

Regeringsföreträdare för de ledande havsbaserade vindkraftsmarknaderna Tyskland, Belgien och Danmark slog sig samman med industrin för att signera ett gemensamt uttalande för vidareutveckling av europeisk havsbaserad vindkraft. Signeringen ägde rum i öppningen av Offshore Wind Energy 2017, anordnat av WindEurope & RenewableUK i London.

 

Engelsk Artikel Wind Europe

Politikerna tar strid för elkabel

Efter beskedet i slutet av maj från Svenska kraftnät att man skrotar planerna på att bygga en ny elkabel till Gotland, så tar nu politiker och vindkraftsbranschen strid för att ändra beslutet.

 

Artikel SVT

Utmaningar för vindkraft

Det finns många tillstånd för nya vindkraftverk. Samtidigt blir tekniken allt effektivare och billigare. Detta talar för en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige. Det konstateras i en ny marknadsanalys från Noden för näringsliv och affärsutveckling inom Energimyndigheten.

 

Artikel Skaraborgsbygden

Viktiga samhällsprojekt riskeras av ogenomtänkta förslag

En ny utredning om ekologisk kompensation och regeringens nya proposition om att effektivisera miljöbedömningar har för dålig kvalitet. Det kan leda till bland annat snedvriden konkurrens, skriver Pia Pehrson och Rebecka Magnusson hos Foyen Advokatfirma.

 

Debatt Aktuell Hållbarhet

Landbaserade danska vindkraftverk sätter nya rekord

Danska onshoreturbiner genererar nu totalt fyra gigawatt, men branschen fruktar att försenad finansiering bromsar den pågående övergången till grön el. Landbaserade vindkraftverk har trots allt uppnått en viktig milstolpe. Kapaciteten täcker 27 procent av landets elförbrukning, enligt danska vindkraftverksindustrins branschorganisation.

 

Artikel Dagens Näringsliv

Sol och vind har potential att rädda klimatet

Tillväxten i satsningarna på sol- och vindkraft är imponerande snabb, vilket ger anledning till att se en smula hoppfullt på framtiden. Men ska vi lösa klimat- och utsläppsproblemen måste utvecklingen av sol- och vindtekniken gå upp emot tio gånger snabbare än i dag.

 

Debattartikel Göteborgsposten

Nordiska modellen lanseras globalt av fem nordiska statsministrar

Den nordiska modellen för världens utmaningar ska nu lanseras globalt sedan de fem nordiska ländernas statsministrar kommit överens om att agera pådrivande i Agenda 2030-arbetet. I ett gemensamt initiativ satsar de 74 miljoner danska kronor på att internationellt sprida nordisk kunskap om grön omställning, jämställdhet och hållbara mat- och välfärdslösningar.

 

Artikel Statskoll

Så mycket höjs energiskatten den 1 juli

Den 1 juli höjs energiskatten med 3 öre per kilowattimme. Höjningen berör alla elkunder i Sverige, både hushåll och företag. Energiskatt och moms är inget som vare sig elleverantör, elnätsbolag eller elkunder kan påverka och höjningen är ett beslut av regeringen.

 

Pressmeddelande Telge Energi

Mild och blöt vår ger stabila elpriser

Den milda och blöta våren med flera värmerekord och mer vindkraft än i fjol har inneburit stabila elpriser. Snittpriset har varit 28,5 öre per kilowattimme. Men trots det har priserna legat 37 procent över fjolårets noteringar.

 

Artikel Privata Affärer

 

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top