Schwedische Windkraft boomt

Pressebild

Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft – maj 2017

 

“Vetot mot vindkraft skapar oacceptabelt lotteri”

Åre är ett exempel i raden på hur det kommunala vetot mot vindkraft skapar ett oacceptabelt lotteri för dem som vill investera i förnybar energi. Trots att en majoritet vill ha vindkraft har etableringen i kommunen offrats i politiska uppgörelser under två mandatperioder. Regelverket kring det kommunala vetot måste ändras så att prövningen blir rättssäker och förutsägbar för alla som berörs.

 

Artikel Dagens Samhälle

Svensk vindkraft går på högvarv

Den svenska vindkraftsproduktionen under den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 16,7 TWh vilket är nytt rekord, visar statistik från Energiföretagen.

Artikel Montel

Svensk Vindenergi skruvar upp sin utbyggnadsprognos

Svensk Vindenergi bedömer att 227 MW vindkraft kommer att installeras i Sverige under 2017. Det är en svag uppjustering från februari när organisationen bedömde att 202 MW skulle byggas.

Artikel Montel

Ny rapport: Uppföljning av de energipolitiska målen

Årets uppföljning av de energipolitiska målen är klar. Rapporten Energiindikatorer 2017 visar bland annat att den förnybara energin fortsätter att öka i Sverige och uppgick till 54 procent år 2015, beräknat enligt förnybarhetsdirektivets metod.

Rapport Energimyndigheten

Svensk vindenergi tillbakavisar kritiken: “Landskapsbilden ser ut på ett helt annat sätt i norra Sverige”

På branschorganisationen Svensk Vindenergi håller man inte med om kritiken mot vindkraften. I stället pekar man på att EU till stor del är beroende av fossila bränslen och att svensk export av el redan i dag gör klimatnytta.

Kommentar Sundsvalls Tidning Premium

Hopp om bris för vindbransch i kris

Vindkraftskrisen är inte över, men ett hotande tvärstopp i utbyggnaden kan ha avvärjts. Anledningen är regeringens nya mål om förnybar el och utländskt kapital väntas stå för en stor del av de investeringar på uppemot 70 miljarder kronor som krävs.

Artikel Dagens Industri

Vindkraften på Gotland blåst av Svenska kraftnät

Lars Thomsson – vindkraftsamordnare, centerpolitiker med mera – borde inte ha blivit så överraskad av Svenska kraftnäts beslut att skrota planerna på en ny elförbindelse mellan Gotland och fastlandet.

Ledare Helagotland

Arbetsmiljöverket har granskat säkerheten kring vindkraft

Arbetsmiljöverket har tagit en titt på säkerheten och arbetsmiljön i vindkraftverk, skriver Lantmannen. Kontrollen innefattar 23 vindkraftverk från 12 olika tillverkare. Granskningen ska ha visat att vindkraftverken har flera säkerhetsbrister.

Artikel Vindkraftsnyheter

Vertikala vindkraftverk kan vara framtiden

Bevisat tystare. Ny forskning visar stora fördelar med vertikala vindkraftverk men Falkenberg energi planerar inga nya pengar till projektet.

Artikel Hallands Nyheter

Elmarknaden just nu: Stabilt elpris bäddar för långsiktig planering

April månad har levt upp till sitt rykte och levererat omväxlande väder ömsom sol, ömsom regn, blåst och även snö. – Elpriset har trots det varit stabilt och de längre elavtalen är i princip oförändrade sedan förra månaden medan de rörliga priserna sjunkit något, säger Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall Försäljning.

Artikel Energipress

Elpriset faller i två år till

Elpriset faller fram till 2019 för att sedan öka mellan 2020 och 2022. Skälet till att elpriset börjar öka från 2020 är att flera kärnkraftverk då stängs, i Sverige, Tyskland och Frankrike. Andra orsaker är ökad nettoexport från Norden och minskad brunkolsproduktion i Tyskland.

Artikel Privata Affärer

ABB och Vattenfall får utmärkelse för banbrytande HVDC teknik

IEEE Milestone uppmärksammar världens första HVDC-länk i kommersiell drift som finns på Gotland. The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) har uppmärksammat världens första HVDC-länk I kommersiell drift, på Gotland, som ett avgörande genombrott i eltekniken.

Artikel Cision

Drönare ska inspektera vindkraftverk

Det går snabbare och är billigare och säkrare att låta autonoma drönare inspektera vindkraftverk, snarare än att fjärrstyra dem eller skicka upp en människa i en kran. Forskare på Luleå universitet demonstrerade idén den 25:e maj.

Artikel ETN

Så blir Sverige fossilfritt

Sju partier i riksdagen har enats över blockgränserna om att minska vägtransporternas utsläpp av växthusgaser med 70 procent till 2030. På frågan om det är el, biodiesel eller biogas som ska ersätta fossila bränslen är svaret på kort sikt enkelt: Allt kommer att behövas.

Artikel Västervikstidningen

Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtal om ändringar av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam marknad för elcertifikat. Ändringarna i avtalet görs med anledning av det nya svenska målet om 18 terawattimmar nya elcertifikat till 2030 och förlängningen av elcertifikatssystemet till 2045 som föreslås i propositionen Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017.

 

Proposition Regeringen

Schweizarna röstade för avveckling av kärnkraften

Schweizarna har röstat för att avstå från kärnkraften i en folkomröstning. Drygt 58 procent röstade för att ersätta den befintliga kärnkraften med förnybara energikällor som vatten-, sol- och vindkraft. Schweiz har fem kärnreaktorer som producerar kring en tredjedel av landets el.

Artikel Dagens Näringsliv

Tyskland slår nytt rekord i förnybart

Överskott i el och negativa priser. Det var verkligheten för tyskarna en solig söndag i slutet av april. I praktiken innebar det ett rekord för landets förnybara elproduktion. Det gällde rättigheterna för att producera el från vindturbiner utanför Tysklands kust.

 

Artikel ETC

Nästan inga vindkraftsinvesteringar första kvartalet

Svensk Vindenergi har tagit fram ny statistik och fått fram en prognos, som visade att under första kvartalet 2017 beställdes endast ett nytt vindkraftverk. Förklaringen, enligt dem, är den stora osäkerhet som rådde på marknaden under början av året och låg ersättningsnivå i elcertifikatsystemet.

 

Artikel Dagens Näringsliv

Svenska kraftnät besvarar kritiken

Svenska kraftnät uppskattar synpunkterna som kommit in men står fast vid att ledningen inte kan grävas ner. Det säger Olof Klingvall, pressekreterare. Kommunen, länsstyrelsen och boende tycker att alternativet att gräva ner ledningen är för dåligt utrett, vad säger ni?

– Vi delar inte den uppfattningen. Vi har i samrådsredogörelser och samrådsunderlag mycket väl beskrivit den försämrade driftsäkerhet som en kabel i marken skulle innebära istället för en luftledning.

 

Intervju Lerums Tidning

E.ON ska medverka i InterFlex, ett europeiskt projekt kring smarta elnät

InterFlex är en sammanslutning av europeiska elnätsföretag. Inom ramen för InterFlex har sex europeiska projekt valts ut för att utveckla smarta elnät och demonstrera den absolut senaste tekniken.

 

Artikel UochD.se

 

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top