Werbung:


Vindnytt – wichtige Nachrichten über die Windenergie in Skandinavien – januari 2017

Pressebild

Förtroendekris för elcertifikatsystemet
– nu måste politikerna ta sin del av ansvaret

Elcertifikatpriset har fallit till rekordlåga nivåer och läget är mycket allvarligt. Den senaste tiden har vi haft daglig kontakt med politiker och myndigheter i syfte att få dem att förstå allvaret i situationen och att de måste ta ansvar för systemet.

Kommentar: Svensk Vindenergi

Slutreplik: Fel strategi bromsa ny förnybar el

Energimyndigheten vill senarelägga utbyggnaden av förnybar el för att minska risken för överproduktion. Men att skjuta på utbyggnaden riskerar i stället att stoppa den helt. Det är synd…

Replik: Göteborgs-Posten

Ett totalhaveri är nära för vindkraften

Elcertifikatssystemet har kollapsat. Vindkraftssverige tvingas nu stänga ner verken för att minska förlusterna. De aktörer som tidigt lyssnade på politikernas retorik och uppmaningar om en utbyggnad av vindkraft blir nu svikna och offrade, skriver representanter för vindkraftsbranschen.

Debattartikel: Svenska Dagbladet

Sverige kan nå målet om förnybar el snabbare

Av och till ställs frågan om målet om 100 procent förnybar el till 2040 är realistiskt. Vi menar att det inte är bara realistiskt, utan med den mycket snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen vi nu ser inom hela energiområdet kan det till och med gå snabbare, skriver energiminister Ibrahim Baylan (S) och Lise Nordin (MP), energipolitisk talesperson.

Debattartikel: Svenska Dagbladet

Nordiska innovationer kan bromsa den globala uppvärmningen

De nordiska länderna har tillsammans tagit fram femton klimatlösningar som kan bromsa klimatkrisen globalt. Det räcker inte att världens länder håller fast vid nuvarande klimatmål, om man vill hålla den globala uppvärmningen under 2°C – det behövs mer än så.

Artikel: SVT Nyheter

Miljöpolitikerna i Smedjebacken gör tummen upp för 15 vindkraftverk

Stena Renewable AB:s sedan lång tid planerade vindkraftspark på Älgkullen i den sydvästra delen av Smedjebacken får tummen upp av miljö- och byggnämnden, igen. Det positiva yttrande till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation angående de 15 stycken totalt 200 meter höga vindkraftverk som Stena vill bygga i området blir bara ytterligare en bekräftelse på kommunens hållning i ärendet.

Artikel: Avesta Tidning

Dagsaktuella elpriser får inte styra besluten

Vi inte kan låta dagsaktuella priser på el styra besluten om elproduktionen så som Mattias Bäckström Johansson (SD) förordar. Dessa beslut måste baseras på vetenskaplig grund utifrån långsiktig hållbarhet.

Insändare: Östra Småland Nyheterna

Prisraset fortsätter i oförminskad takt

Bottenrekorden avlöser varandra på elcertifikatmarknaden efter att allt fler marknadsaktörer varnar för låga priser, samtidigt som blåsigt och milt väder i januari pressade fronten.

Artikel: Montel

Använd inte elcertifikat för effektfrågan

Erik Dotzauer skriver på Second Opinion den 16 januari under rubriken “Låt elcertifikatsystemet premiera effekt”. Det är knappast en rationell lösning på effektfrågan.

Om/när effektfrågan blir en utmaning som kräver nya lösningar är i dagsläget oklart. Det kan hända att det kommer behövas förändringar kring, t ex, effektreservens hantering för att hantera frågan om “tillräckligt med effekt” och definitionen av vad som är “oacceptabelt höga priser”. Men det kan knappast vara rationellt att special-gynna en specifik möjlig lösning, dvs certifikat-berättigad produktion, om/när detta inträffar.

Debattartikel: Second Opinion

Positiv miljöeffekt bör vägas in vid prövning av vindkraft

I den senaste rapporten från forskningsprogrammet Vindval föreslår forskargruppen bakom studien om vindkraftens samhällsnytta att miljöbalken ändras. Genom att införa en ny regel ska även vindkraftens miljönytta vägas in i prövningen.

Rapport: Naturvårsdverket

Kungsörnar och vindkraft kan leva tillsammans

År 2021 ska en ny kraftkabel ligga färdig mellan Gotland och fastlandet, en kabel som ska göra det möjligt att kraftigt bygga ut vindkraften. Tills dess står branschen och stampar. De projekt som skulle kunna förberedas har stoppats på grund av örnar. Men där kan en lösning vara på gång.

– När vi började bygga ut vindkraften i början av 80-talet så hade vi fem häckande örnpar. Idag har vi 80-90 häckande par och en större örnstam än någonsin. Det har skett medan vi har byggt 170 vindkraftverk. Så de har levt sida vid sida i 30 år och det kommer de att kunna göra framåt också, säger vindkraftsamordnare Lars Thomsson.

Artikel: SVT Nyheter

Gjorda landvinningar i klimatfrågan måste försvaras

Nya världspolitiska vindar ger ny luft under klimatskeptikernas vingar. Det märks i debatten där man följer sex huvudlinjer: 1. Förnekar klimatforskningen 2. Etablerar falska samband 3. Ställer klimatfrågan mot andra värden 4. Utmålar en konspirationsteori 5. Påstår att förhandlingarna misslyckats 5. Förminskar klimatengagemanget. Detta skriver Mattias Goldmann, vd för Fores tankesmedja.

Debattartikel: Aktuell Hållbarhet

Nytt rekord – 2016 varmaste året hittills

2016 blev det varmaste året på jorden sedan mätningarna startade 1880. Det är tredje året i rad som värmerekord nås. Världens länder måste agera snabbt för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader som slogs fast i Parisavtalet. Samtidigt måste vi tackla de oundvikliga effekterna av klimatförändringarna.

Kommentar: WWF

Förnybar energi är framtiden för Sverige

I två separata insändare den 9 januari hävdar Sivert Göthlin och Mattias Bäckström Johansson att förnybar el är en gigantisk förlust för samhället. Men det är ingen tvekan att den framtida energin kommer att alstras från förnyelsebara energikällor. Förutsättningarna i Sverige är goda att klara effektbalansen genom den goda tillgången vi har på vattenkraft, och vi kommer att bli en stor nettoexportör av el även i framtiden.

Insändare: Östra Småland Nyheterna

Ikea stryper förnybara satsningar i Storbritannien

Ikea kommer inte att lägga en enda krona ur sin “gröna fond” på investeringar i Storbritannien om inte den brittiska regeringen förenklar satsningar på förnybar energi. Möbeljätten menar att man i stället kommer lägga sina pengar på projekt, bland annat vindkraftsparker, i andra länder och hänvisar till Storbritanniens “politiska sammanhang”.

Artikel: The Huffington Post

Förnyelsebar energi chans för lantbruket

Lantbruket spelar en viktig roll i den framtida energiförsörjningen. Mark till vindkraftverk, ladugårdstak till solceller och energi från åkergrödor och skog kan förhoppningsvis ge många lantbrukare ökade intäkter.

Ledare: ATL

Snurrigt om vindkraften? Här är för- och nackdelar

De senaste dagarna har insändarsidorna i Eskilstuna-Kuriren nära nog översvämmats av inlägg som är emot i synnerhet sörmländsk vindkraft och för kärnkraft. För att något balansera debatten vill jag påminna om några av nackdelarna med kärnkraft och några av fördelarna med vindkraft, skriver läsaren Håkan Mattsson.

Insändare: Eskilstuna-Kuriren

SD:s energipolitik spelar Ryssland i händerna

Att Sverigedemokraterna inte ställer sig bakom satsningar på förnybar energi är inte förvånande. Argumentationen är dock ihålig och ensidig. Dessutom äventyrar deras politik Sveriges oberoende och våra säkerhetspolitiska fördelar för att istället gynna stora energibolag. Släpp stuprörstänket på elsektorn som avskärmad från resten av samhället.

Debattartikel: Dagens Samhälle

Överskatta inte kärnkraften

På tre år har kärnkraftens faktiska livslängd minskat med 15 år. Energimyndigheten måste anpassa utbyggnaden av förnybar energi efter tillgången på kärnkraft, skriver Lennart Söder, professor KTH.

Debattartikel: Ny Teknik

Förslag till reviderad vindkraftsstandard nu på remiss

För konstruktion och provning av vindkraftverk är det den internationella standarden IEC 61400 som gäller och nu pågår en översyn av standardens första del, IEC 61400-1, med allmänna konstruktionsfordringar. Förslaget är ute på remiss till den 7 februari 2017 och kan utan kostnad beställas här. Du kan också läsa och kommentera remissen direkt på nätet via den länk som finns till höger på den sidan.

Pressmeddelande: Svensk Elstandard

Forskare: 100 procent förnybar el är möjlig

Målet att täcka Sveriges energibehov helt och hållet med förnybar el till 2040 är möjligt även utan kärnkraft, det menar forskare vid Uppsala universitet. Men det finns fortfarande många utmaningar för att nå dit.

Artikel: SVT Nyheter

Toppmöte om att omvandla energisektorn till förnybart

Omställningen till en förnybart baserad energisektor går framåt i en allt snabbare takt. Ingenstans är denna revolution tydligare än inom energisektorn, sade Adnan Z. Amin, IRENA:s (International Renewable Energy Agency) generaldirektör, vid öppnandet av ett ministermöte. En nyutkommen rapport stödjer Amins uttalande.

Comment: IRENA Newsroom

Pressebild: Svensk Vindenergi 

PR: Svensk Vindenergi 

 

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top