Werbung:


WIND2016 – från inställning till omställning

Pressebild

Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft under oktober 2016

WIND2016 – från inställning till omställning

VIND2016 hölls 26-27 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. 750 deltagare och över 40 utställare skapade tillsammans Nordens största återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen.

Temat för året var “Från inställning till omställning” och lade tyngdpunkten på Sverige. Världens länder har enats om målet, nu ska varje nation påbörja omställningen. Energiminister Ibrahim Baylan inledde och finansmarknadsminister Per Bolund avslutade konferensen. Utställningshallen sjöd av energi, möten och nätverkande, på utställarscenen skedde löpande minipresentationer för att väcka debatt och diskussion. Nätverket för Vindbruk medverkade med parallella seminarier. Första dagen avslutades med en gemensam middag med levande musik och utsikt över Stockholms vatten och Stadshus. Vi ses igen nästa år!

Källa: Svensk Vindenergi

Wallenstam tilldelas Stora Förnybarhetspriset 2016

Klimatutmärkelsen Stora Förnybarhetspriset går 2016 till fastighetsbolaget Wallenstam för företagets omfattande satsningar på förnybar energi. Priset som varje år delas ut av Svensk Vindenergi överlämnades under högtidliga former till Wallenstams vd, Hans Wallenstam, under VIND-konferensen den 26 oktober.

Wallenstam är fastighetsbolaget som aktivt tar ansvar för omställningen till ett hållbart samhälle genom att producera och sälja 100 procent grön el. 2006 driftsatte Wallenstam sitt första vindkraftverk och blev 2013, som första fastighetsbolag i Sverige, självförsörjande på förnybar energi. De investeringar inom förnybar energi som Wallenstam tagit sig an har renderat dem den gröna ledartröjan i fastighetsbranschen – och gör även bolaget till en förebild för näringslivet i stort.

Källa: Svensk Vindenergi

WindEurope uppmanar energikommissionen – tänk en gång till

Under VIND2016 i Stockholm riktade WindEuropes VD Giles Dickson en uppmaning till de svenska politikerna i Energikommissionen; tänk en gång till. Det svensk-norska Elcertifikatsystemet kännetecknas av överutbud och mycket låga priser. Om den förnybara produktionen ska öka med 18TWh till 2030 måste det nuvarande stödsystemet reformeras.

Giles Dickson noterade även att Sverige planerar att fördröja vindkraftutbyggnaden till år 2028-30 och diskuterade innehållet i EU-kommissionens förslag om förnybar energi (publiceras 2016-11-30). Enligt förslaget måste medlemsstaterna både utverka utbyggnadsplaner till 2030 och verka för linjär utbyggnad.

Källa: WindEurope

Nätverket för Vindbruk på VIND2016

All exploatering påverkar miljön, och i ett miljötillstånd ska detta vägas in. Men vad ligger i den andra vågskålen? Lyckas myndigheterna i sina beslut verkligen bidra till ett effektivt resursutnyttjande?

Ny vindkraft miljöprövas park för park, och det får allt fler att lyfta frågan om en ökad helhetssyn. Kan populationsperspektiv och ekologisk kompensation öppna nya dörrar för vindkraften?

Källa: Nätverket för Vindbruk

Lägre vindkraftsproduktion trots fortsatt utbyggnad

Nya uppgifter från Svensk Vindenergi visar att det 2016 ser ut att bli lägre produktion från svenska vindkraftverk än året innan och att investeringstakten fortfarande är låg jämfört med de senaste åren. Branschorganisationen påpekar att elnäten skyndsamt måste byggas ut då vindkraftsutbyggnaden huvudsakligen sker i norra Sverige.

Svensk Vindenergis prognos visar att den samlade årsproduktionen från svenska vindkraftverk minskar från 16,5 TWh år 2015 till 14,2 TWh under 2016, trots att ny vindkraft motsvarande en helårsproduktion om totalt 1,3 TWh har tillfört kraftsystemet före årets slut. Förklaringen ligger framförallt i att fjolåret var ovanligt vindrikt, medan 2016 hittills har varit ett ganska vindfattigt år.

Källa: Svensk Vindenergi

Elcertifikatsystemet efter 2020 – kommentar till EM:s och NVE:s förslag

Energimyndigheten (EM) och Norges Vassdrags- och Energidirektorat (NVE) har lämnat förslag på hur respektive land kan fortsätta med elcertifikatsystemet. EM har även utrett en kvotkurva för tillkommande 18 TWh under åren 2020-2030, som beslutades i energiöverenskommelsen.

Det som är positivt i förslaget är att man vill fortsätta med ett gemensamt Svenskt-Norskt system samt att man lyfter behovet av stoppmekanismer vid 2030 och att sådana bestäms tidigt. Det som är mycket negativt är dels att två centrala problem, teknikutveckling och överutbyggnad 2020, inte hanteras, dels den föreslagna utbyggnadstakten.

Källa: Svensk Vindenergi

Kommentar: Sveriges ratificering av Parisavtalet

Idag ratificerade Sverige Parisavtalet, där 195 länder enades om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. Avtalet är nu ratificerat av så många länder att det träder i kraft den 4 november, bara några dagar innan klimatmötet COP22 startar i Marrakesh.

Vindkraftsbranschen är redo. Med rätt förutsättningar kan vi öka den förnybara produktionen så att Sverige kan exportera både hållbara energiteknologier och förnybar el. Vi kan bidra till att Europas omställning går snabbare och blir billigare. Bra för Sverige, bra för Europa. Bra för världen!

Källa: Svensk Vindenergi

Svensk Livsstil kräver mer än 4 jordklot

WWF Living Planet Report 2016 visar att människan kan vara på väg att orsaka den sjätte massutrotningen. Bestånden av ryggradsdjur kommer att ha minskat med 67 procent på 50 år, från 1970 till 2020. Redan nu har populationerna mer än halverats. Globalt konsumerar vi som om vi hade 1,6 planeter. Varje svensk har en livsstil som kräver mer än 4 jordklot. Men loppet är inte kört. De goda nyheterna är att det finns lösningar, inte minst måste vi göra vår produktion och konsumtion av mat-och energiproduktion mer hållbar.

Källa: WWF

Hälften av energikapaciteten är nu förnybar

Under 2015 gick den nyproducerade förnybara energin, med vind- och solkraft i första ledet, om kolkraften sett till potentiell produktion. 153 Gigawatt energi kom från förnybara källor, en ökning med 15 procent jämfört med året innan, enligt International Energy Agency (IEA).

I Kina, som stod för 40 procent av ökningen av förnybara källor, restes två vindturbiner varje timme. Den snabba takten gör att IEA nu markant ändrar sin prognos för den förnybara energins ökning. Under de kommande fem åren väntas utbyggnaden av förnybara källor att fortsätta på samma nivå.

Källa: International Energy Agency

Återbruk och återvinning av vindkraft – en möjlighet för kommande generationer

I en ny förstudie presenterar Energimyndigheten förslag till åtgärder som kan göras i samverkan med andra aktörer för att underlätta kommande generationsväxlingar inom vindkraften.

Kunskapen om frågor som rör generationsväxling och återbruk är inte så stor i Sverige. Men med tanke på senare års kraftiga vindkraftsutbyggnad kommer det att bli en allt vanligare fråga. Ett av de förslag som Energimyndigheten presenterar i rapporten är att studera genomförda generationsväxlingar och dra lärdomar av dessa.

Källa: Energimyndigheten

Lappland får Sveriges tredje största vindkraftpark

Aquila Capital, en ledande Europeisk förvaltare av alternativa placeringar, har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om en nyckelfärdig vindpark med 41 vindkraftverk i norra Sverige. Investeringen säkras genom ett tioårigt PPA-kontrakt med Google för köp av el från vindparken.

Vindparken kommer att byggas i Lehtirova som ligger mellan Gällivare och Pajala kommuner i Norrbottens län. Den förväntade genomsnittsproduktionen är 490 GWh per år.

Källa: OX2

Energifrågan är vår största klimatfråga

Ur ledare av Johan Ehrenberg; Jag fick ett pressmeddelande från Energimyndigheten, den statliga och därmed demokratiskt styrda myndighet som ska utveckla energibranschen och har som uppdrag att intensifiera satsningar på hållbar och förnybar energi. Sverige ska bli världens föredöme är tanken och skapa den nya gröna hållbara ekonomin vi behöver.

Det går sådär.

Källa: ETC

SD-politik styrs dolt av klimatförnekare

Sverigedemokraterna har i det fördolda lierat sig med kontroversiella klimatförnekare och klimatskeptiker. Expressen kan nu avslöja hur lobbyister bjudits in till partiet och getts möjlighet att direkt ändra i SD:s politik – och att kontakten sträcker sig till Svenskt näringsliv.

Källa: Expressen

Största gröna obligationen hittills

Kommuninvest gav på tisdagen ut den hittills största gröna obligation som emitterats i svenska kronor. Totalt fem miljarder kronor lånades upp från svenska och utländska investerare, efter en övertecknad transaktion där orderboken uppgick till över 13 miljarder kronor. Det kommunala bolaget Kumbro Vind har beviljats lån på 62 miljoner kronor för bygge av vindkraftspark.

Källa: Kommuninvest

Förnybara investeringar lägst sedan 2013

Investeringar i förnybar energi mellan juli och september ska ha nått en rekordlåg nivå sedan 2013, enligt Bloomberg New Energy Finance (BNEF), som jämför årets investering på 367 miljarder kronor (42,4 miljarder dollar) med 362 miljarder kronor (41,8 miljarder dollar) 2013.

Europa och Asien pekas ut som de främsta regionerna ansvariga för lägre siffror. En av anledningarna till minskade investeringar ska vara dålig timing av europeiska investeringar i havsbaserad vindkraft, som minskade mellan juli och september.

Källa: Bloomberg New Energy Finance

Förnybar energi redan billigare än fossil

Som globalt genomsnitt är redan kostnaden för förnybara energikällor lägre än kostnaderna för fossil energi, i synnerhet på marknader som tar in klimatkostnader i kalkylerna genom att sätta ett pris på koldioxiden, enligt rapporten “End of the load for coal and gas”.

Källa: Sveriges Natur

WindEurope vill höja energimålen till 2030

WindEurope meddelar i rapporten “Making Transition Work”, att EU borde höja energimålen till 2030 till minst 30 procent. Detta för att möta andra regioner som har en stark förnybar energiutveckling. Förutom en ökning anser WindEurope att EU också borde satsa mer på innovation för att minska produktionskostnader och på ett bättre sätt kunna integrera förnybara energikällor i energisystemet.

Källa: WindEurope

Livsfarliga inbrott i vindkraftverk

Under hösten har flera vindkraftverk haft inbrott och stölder av kablar. Inbrotten är avancerade, livsfarliga och orsakar skador för mångmiljonvärden. Vid inbrotten bryter sig tjuvarna in i själva vindkraftverket och kapar loss högspänningsledning. Därefter klättrar tjuvarna upp minst 80 meter och kapar loss kablar. Kablarna klipps loss från kabelstegar längs med hela vindkraftstornet och därefter kopplas ett fordon till kabeln på marknivå och kabeln dras ut från vindkraftstationen.

Källa: Polisen

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top