Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft – september 2016

Pressebild

 

Bara en månad kvar till VIND 2016

10 oktober sista dag för anmälan innan prishöjning!

Den 26-27 oktober fyller vindkraftsbranschen, politiker, experter och aktörer inom förnybar energi Münchenbryggeriet i Stockholm för den årliga stora VIND-konferensen. Varmt välkommen!

 

 På Vindwebben kan du läsa mer, se programmet, boka monterplats och registrera dig.

Kommentar: Bygg de 18 TWh i Sverige!

Inom kort startar förhandlingar med Norge gällande den gemensamma elcertifikatmarknaden. Sverige har beslutat att förlänga elcertifikatsystemet till 2030 med en ambitionsökning på ytterligare 18 TWh. Norge är inte positiva till en ambitionsökning och har som avsikt att avsluta det gemensamma systemet efter år 2020.

Ett orosmoln kring övergången som är viktigt att belysa är att det finns en risk att delar av utbyggnaden inom det förlängda elcertifikatsystemet hamnar i Norge, trots att de då inte längre kommer att vara medfinansiärer.

 Källa: Kommentar från Svensk Vindenergi på svenskvindenergi.org

Kostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka

Produktionskostnaderna för ny vindkraft fortsätter att sjunka. Det finns i dag gott om vindkraftsprojekt i landet som skulle kunna byggas till en kostnadsnivå mellan 40 och 50 öre per kilowattimme, men de låga el- och elcertifikatpriserna gör att det endast är de bästa projekten som kan förverkligas visar en ny studie från Energimyndigheten.

Källa: Energimyndigheten.se

Kommentar: Energimyndighetens rapport konstaterar stor potential för landbaserad vindkraft – men missar vad som krävs för att nå den

Energimyndighetens produktionskostnadsrapport konstaterar stor potential för landbaserad vindkraft – men missar att det som krävs för att nå den är snabba åtgärder som återuppbygger förtroendet för elcertifikatsystemet.

Källa: Kommentar från Svensk Vindenergi på svenskvindenergi.org

Miljarder till miljö och klimat

Regeringen föreslår nu den största klimat- och miljöbudgeten i svensk historia, enligt statsminister Stefan Löfven. De mesta av satsningarna ligger flera år framåt i tiden. Först efter nästa val kan de bli verklighet.

Källa: Artikel TT i Sydsvenskan.se

Kommentar: Klimatsatsningar att vänta – men inte runt hörnet

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen ett antal klimatsatsningar – men några betydande satsningar på förnybar energi går inte att finna. Genom att satsa 12,9 miljarder kronor för åren 2017-2020 sägs Sverige behålla och stärka sin position som föregångsland inom klimatområdet. Pengarna ska fördelas över fyra områden: omställningen till förnybar energi, lokal klimatomställning, fossilfria resor och internationella klimatinvesteringar.

Källa: Kommentar från Svensk Vindenergi på svenskvindenergi.org

Mindre kärnkraft – mer förnybart

2015 blev året då gröna energikällor tog över 7,5 TWh från kärnkraften i Sverige, jämfört med året innan. Ny Tekniks sammanställning av elförsäljningen från de 20 största elhandelsbolagen i Sverige visar en tydlig trend: den kärnkraftsel som såldes i Sverige under 2015 har minskat från 35,7 TWh till 28,38 TWh, jämfört med 2014. Elen från förnybara källor har ökat från 52,7 TWh till 62,52 TWh.

Källa: Artikel Nyteknik.se

Uppdrag om framtagande av förslag till kvoter för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet

Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram förslag på utformning av kvotkurvan för elcertifikaten efter 2020 för att förlänga och utöka elcertifikatsystemet med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.

Källa: Regeringen.se

Norge inleder en ny energi-era med Fosen Vind

Längs norska kusten utanför Trondheim har Statkraft börjat uppföra sex vindkraftsparker som ska tas i drift 2018-20. Med 1001 MW kommer de då att utgöra Europas största markbaserade vindkraftsanläggning. Årsproduktionen bedöms till 3.4 TWh.

Källa: Nordiskaprojektenergi.se

Amazon bygger gigantisk vindkraftspark i Texas

E-handelsjättens satsning på förnybar energi fortsätter med en vindkraftspark stor nog att förse 90 000 hushåll med el under ett helt år.

Källa: Artikel ehandel.se

Kommentar: Vattenfall vinner anbud om två nearshore-parker i Danmark

Kostnaden för havsbaserad vindkraft fortsätter att sjunka. Vattenfall har vunnit ett anbud om att bygga två vindkraftparker nära Jyllandskusten, så kallat near shore, med ett konkurrenskraftigt bud på 47,5 danska öre/kWh.

Svensk Vindenergi anser att detta tydligt visar på kostnadssänkningen som sker inom havsbaserat och att den är relevant för utbyggnad av havsbaserad vindkraft i svenska vatten. Innan Vattenfall kan påbörja konstruktionsfasen behövs ett slutligt godkännande från den danska staten.

Källa: Kommentar från Svensk Vindenergi på svenskvindenergi.org

“EU:s system för handel med utsläppsrätter är tandlöst”

Klimatbovar behöver dubbelbeskattas eftersom vi behöver fördubbla våra ansträngningar i klimatpolitiken, skriver tre debattörer.

Källa: Debattartikel på etc.se

Ny vägledning om nedmontering av vindkraft

Enligt lag är verksamhetsutövaren skyldig att efterbehandla marken när vindkraftverk plockas ner. I en ny vägledning ger Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommendationer om hur det bör gå till.

Källa: Naturvardsverket.se

Hall: Ingen utdelning till staten nästa år heller

Svensk vindkraft går på knäna – och vindkraftsparker kan rent av komma att monteras ner, på grund av bristande lönsamhet. Läget sätter ytterligare press på redan krisdrabbade Vattenfall, vars vd Magnus Hall nu lämnar dystra besked till regeringen: det blir ingen utdelning nästa år heller.

Källa: Artikel Svd.se

“Ge alla hushåll möjlighet att producera egen förnybar el”

De som äger andelar i solcellsparker eller vindkraftverk borde också få ta del av skattelättnader, skriver representanter från bland annat Hyresgästföreningens Riksförbund, Sveriges Konsumenter och nätverket 100% förnybart i en debattartikel.

Källa: Debattartikel Aktuellhallbarhet.se

Turbintornsmarknaden väntas minska till 2020

På grund av sjunkande kostnader, minskad kapacitetsutbyggnad och ökad tornhöjd väntas turbintornsmarknaden minska till 2020.

Källa: Vindkraftsnyheter.se

Arise har tecknat avtal med Kraftö om förvärv av en projektportfölj om 370 MW

Arise har ingått avtal med Kraftö om förvärv av delar av Kraftös projektportfölj. Totalt omfattar förvärvet fem projekt motsvarande upp till cirka 370 MW, under förutsättning att alla projekten vinner laga kraft.

Källa: Pressmeddelande Arise

Kommentar: Vätgas kan med fördel produceras med hjälp av förnybar el

Vätgas Sverige, Sweco och SP konstaterar i den färska rapporten “Strategisk Innovationsagenda Vätgas för fordon” att hela 100 000 fordon som tankas med vätgas – helt fria från skadliga utsläpp – kan vara i trafik vid 2030. Vätgas kan produceras med hjälp av el, genom så kallad elektrolys, och då med fördel med förnybar el!

Källa: Kommentar från Svensk Vindenergi på svenskvindenergi.org

Europeiskt projekt förlänger livslängden på turbiner

Projektet syftar till att förbereda en design av förbättrade vindkraftsturbiner för att minska kostnaderna kring produktionen av el från vindkraft.

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter.se

Här är det flygande vindkraftverket

Det amerikanska företaget Makani Power har tagit fram en prototyp av en smart kite som kan generera 50 procent mer energi än en vanlig vindturbin.

Källa: Artikel Aktuellhallbarhet.se

Vi finns på Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr, 111 21 Stockholm.

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top