Pressebild

Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft – augusti 2016

Replik: Vindkraften trängs bort från bra vindlägen

Replik från Svensk Vindenergi. Bosse Bodén från Mittuniversitetet skriver i SvD Debatt att den folkliga misstron mot politiker och myndigheter riskerar att öka om inte större hänsyn tas till ­kultur-, ­natur- och upplevelsevärden vid prövning av vindkraftsetableringar. Bodén förespråkar bland annat att den geografiska planeringsramen utvidgas till att omfatta ett regionalt/nationellt perspektiv, att tidsgränsen krymps för när byggandet av vindparker ska ha påbörjats och vara avslutade, samt att möjligheten att överklaga utvidgas. Bodéns förslag skulle fördröja, fördunkla och försvåra processerna ytterligare. Det främjar varken en god dialog mellan inblandade parter eller uppfyllandet av svenska och globala miljömål.

Källa: Replik svd.se

Pressmeddelande: Sollefteå, Ockelbo och Örnsköldsvik toppar Vindkraftslistan

Under 2015 ökade antalet vindkraftverk i Sverige med 214 stycken. Mest vindkraft finns i Sollefteå som toppar årets Vindkraftslista, där Svensk Vindenergi rankar samtliga Sveriges kommuner. Ockelbo tar silverplatsen och Örnsköldsvik kniper tredjeplatsen.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Sweden is Europe’s quickest growing on wind power

More than 1,660 MW of new capacity has been developed over last two years. A major part of it in the country’s north

Källa: Artikel The Independent Barents Observer

Nya batterityper kan bli viktiga energilager

Nya typer av batterier kan tjäna som storskaliga energilager för sol- och vindkraft. Forskning pågår och snart kan prototyperna skalas upp till kommersiell skala.

Källa: Artikel Sveriges Natur

Rapport om vindkraft förkastas av Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval förkastar en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet om att vindkraftverk påverkar renskötseln negativt. Det handlar om oenighet kring rapportens slutsatser.

Källa: Sameradion SR & SVT Sápmi

Frågan om vindkraftspark i Hanöbukten bereds fortfarande

Det är ännu inte känt hur det blir med Blekinge offshores planer på att bygga en vindkraftspark i Hanöbukten. Fortfarande – efter tre år – och trots uppgifter om att ett beslut kunde komma i sommar, bereds frågan av regeringen.

Källa: Artikel 24Blekinge.se

Medvind för Blaiken – gör miljonvinst

Skellefteå Krafts vindkraftpark i Blaiken går mot strömmen. När andra bolag kämpar med minussiffror går Blaiken med miljonvinst.

Källa: Artikel och inslag SVT Västerbotten

Grönt ljus för Polens första offshore park

Energigruppen Polenergia har fått miljötillstånd för Polens första havsbaserade vindkraftspark i Östersjön.

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter.se

Japan siktar in sig på flytande vindkraft

Japan siktar på att vara i framkant när det kommer till förnybar energi, speciellt nya lösningar som flytande vindkraft.

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter.se

Storbritannien storsatsar på vind

Storbritannien har godkänt planer på att expandera ett vindkraftsprojekt som i slutänden kan resultera i fler än 600 turbiner spridda över en yta som är mer än dubbelt så stor som London i Nordsjön.

Källa: Artikel TT i Helsingborgs Dagblad

Anders Wijkman: Lagstifta så finansmarknaden tvingas ta klimatansvar

Krönika: Mil­jömåls­be­red­ning­en nådde inte ända fram. Den kli­matstra­te­gi som be­red­ning­en pre­sen­te­rat har vis­ser­li­gen många för­tjäns­ter. Målet att Sverige ska vara kli­mat­ne­utralt senast 2045 är radikalt. Etapp­må­len för 2030 re­spek­ti­ve 2040 likaså. Målet för trans­port­sek­torn om en minskning av utsläppen av CO2 med minst 70 procent till 2030 är ambitiöst och kommer att kräva rader av skarpa åtgärder om det ska nås. Det unika med förslagen är därtill att de omfattas av en bred majoritet av riks­da­gens partier. Därmed finns det ingen ursäkt för re­ge­ring­ar i framtiden att inte följa be­red­ning­ens förslag.

Källa: Krönika av Anders Wijkman på Supermiljöbloggen.se

Stoppa vindkraftverket i ryggsäcken

När solen inte skiner kan ett vindkraftverk vara alternativet. Men de är ofta för otympliga att bära med sig, tyckte Nils Ferber som nu konstruerat en hopvikbar vindgenerator som bara väger ett kg och kan bäras i ryggsäcken.

Källa: Artikel Ny Teknik

Vind 2016 – Münchenbryggeriet Stockholm

Du missar väl inte höstens stora vindkraftskonferens Vind 2016, den 26-27 oktober! På Vindwebben kan du läsa mer, se programmet, boka monterplats och registrera dig. Varmt välkommen!

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top