Pressebild

Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft – maj 2016

Replik: Det går att ersätta kärnkraften

Om vi vill nå FN:s nya klimatmål är omställning till förnybart enda vägen.
Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi, ger replik på insändare i VLT.

Källa: Insändare VLT

Intervju: Vind för miljarder

Trots minskad investeringstakt beräknas Sveriges vindkraftsutbyggnad till ett värde av 21 miljarder de närmaste fyra åren. Charlotte Unger Larson intervjuas om vindkraftens framtid.

Källa: Inslag Sveriges Radio Ekot

Portugal drevs av förnybart i fyra dagar

Den första helgen i maj hände någonting unikt i Portugal – i 107 timmar täcktes landets energikonsumtion helt av sol-, vind- och vattenkraft.

Källa: ETC

Replik: Svenska folkets vilja inte till kärnkraftens fördel

Det är uppenbart att såväl svenska folket som en majoritet i riksdagen vill ha ett samhälle baserat på förnybar el. Replik från Svensk Vindenergi till kärnkraftsfacken.

Källa: Replik SvD

Världsrekord i vindkraft

Vindkraften slog på nytt globala rekord under 2015. Fjolåret var det år i historien då mest vindkraft installerats sett i ett globalt perspektiv. Kommentar från Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson.

Källa: Intervju Eolus Nya Vindar

Debatt: Förnybar energi måste få stöd

I en debattartikel i Dagens Industri utvecklar och preciserar Svensk Vindenergis medlemsföretag Stena Renewable, Arise, Svensk Naturenergi, Vasa Vind, Eolus och Rabbalshede kraft varför förnybart i dagsläget kräver stöd, och vad som krävs för att Sverige inte ska tappa fart i energiomställningen.

Källa: Debattartikel DI

Rapporten Elåret 2015 ute

Nu är Svensk Energis årliga rapport Elåret 2015 publicerad. Elåret 2015 summerar de viktiga händelserna och visar all statistik från det svenska elsystemet samt fakta från Norden.

Källa: Pressmeddelande Svensk Energi

Intervju: Snålblåst kring vindkraft

Artikel i Dagens Industri kring nedgången i vindkraft, där Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson intervjuas tillsammans med Peter Zachrisson, vd på medlemsföretaget Stena Renewable.

Källa: Artikel DI

Svenskarna efterfrågar tydligare ledarskap i klimat- och miljöfrågor

Telge Energis nya barometer “Svenskarna och Hållbarhet” tar pulsen på svenskarnas medvetenhet kring miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Undersökningen visar, bland annat, att det finns en stark vilja att stävja klimatförändringar. Den visar även att 7 av 10 svenskar vill göra mer för att världen ska bli en bättre plats och att 8 av 10 svenskar kan tänka sig att betala mer för att bidra

Källa: Pressmeddelande Telge Energi

Debatt: Fler kvinnor behövs i energisektorn

En förkrossande majoritet av dem som arbetar med förnyelse av vårt energisystem är män. Kvinnors kompetens och erfarenhet behövs på alla nivåer i den sektor som har så stor betydelse för vårt dagliga liv, skriver Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larsson i en debattartikel – tillsammans med ett antal generaldirektörer och företrädare för branschen.

Källa: Debattartikel Ny Teknik

Vinden har inte vänt – vindkraftsinvesteringarna går kräftgång

Svensk Vindenergi har släppt statistik för kvartal 1, 2016 som visar att investeringarna i vindkraft i Sverige har sjunkit kraftigt det senaste året. Under det första kvartalet 2016 har investeringsbeslut i vindkraftsanläggningar motsvarande en effekt på 62,5 megawatt tagits, vilket är en dramatisk minskning jämfört med samma period 2015, då nästan 190 megawatt beställdes. För att kunna vända den negativa trenden kräver Svensk Vindenergi förändringar i styrmedlet för förnybar elproduktion, tillsammans med ett nytt utbyggnadsmål till 2030.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Industrin och transporter största utmaningen för koldioxidneutralt Norden

Den 23 maj lanserades en nordisk upplaga av Internationella energimyndighetens (IEA) kända globala publikation Energy Technology Perspectives. Rapporten visar att de nordiska länderna genom att samarbeta kan uppnå en koldioxidneutral region till år 2050 – men det krävs att politikerna tar industrins utmaningar på allvar och ökar tempot på transportområdet.

Källa: Pressmeddelande Svenska Miljöinstitutet

Priserna på utsläppsrätter sjunker

Swecos månadsrapport visar att stora förändringar har skett på bränslemarknaden. Bland annat har priserna på utsläppsrätter sjunkit, efter en tillfällig topp. Och stigande oljepriser drar med sig övriga bränslepriser.

Källa: Pressmeddelande Sweco

Björklund har helt fel om alliansregeringens energipolitik

Det är anmärkningsvärt att Liberalernas ledare inte känner till innehållet i alliansens egen energiöverenskommelse, skriver Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande. Vi hoppas att övriga allianspartier är bättre pålästa om vad man kom överens om inför valet 2010 och att partierna fortfarande står fast vid att vidareutveckla och förlänga elcertifikatsystemet för förnybar elproduktion.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Stor vindkraftsutbyggnad i Västernorrlands län under 2015

Vindkraften fortsatte att byggas ut under 2015 trots många prognoser om inbromsning. Förra året installerades 743 MW vindkraft i Sverige, till största delen handlar det om stora turbiner. Mer än hälften, 404 MW, installerades i Västernorrlands län.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

Förhandlingar om hur EUs klimatmål till 2030 ska nås

Flera avgörande processer och förhandlingar som rör klimatområdet pågår inom EU under 2016 och 2017. Förhandlingarna är ett led i att nå det övergripande målet med EU:s klimatpolitik, att nå en utsläppsminskning om minst 40 procent till 2030.

Källa: Artikel regeringen.se

Sätt 2030 som året då Sverige senast ska ha ett 100 procent förnybart elsystem

Sätt 2030 som året då Sverige senast ska ha ett 100 procent förnybart elsystem. Med rätt riktlinjer och styrmedel kan näringslivet gynnas av en snabb energimodernisering, skriver företagsledare och företrädare för miljöorganisationer.

Källa: Debattartikel SVT Opinion

Vind 2016 – Münchenbryggeriet Stockholm

Du missar väl inte höstens stora vindkraftskonferens Vind 2016, den 26-27 oktober! Läs mer på Vindwebben. Välkommen att boka monter här.

Vi finns på Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr, 111 21 Stockholm.

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top