Windkraftmeldungen aus Schweden

Pressebild

Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft

(WK-intern) – Minska överskottet av elcertifikat

Ska Sverige nå målet 100 procent förnybar energi om 20 år måste regeringen minska överskottet av elcertifikat redan nu, skriver organisationen Svensk vindenergi i ett brev till regeringen.

Källa: Artikel nyteknik.se
Replik: Lönsamt ställa om till förnybart

Verkligheten är att fossil kraft är avsevärt billigare än vindkraft, skriver Jan Hedman och Henrik Wachtmeister, Föreningen Svenskt landskapsskydd. Om fossilkraftens stora utsläpp av koldioxid, svavel, kväveoxider och kvicksilver inte kostade något skulle de ha rätt, svarar Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi.

Källa: Replik Svensk Vindenergi, Piteå-Tidningen
Replik: Vindkraftverken är effektiva jättar

I lördags hävdade Torbjörn Eriksson, Holmön, att vindkraftverk är ineffektiva. Detta stämmer inte. Moderna vindkraftverk är mycket effektiva, menar Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi.

Källa: Replik Svensk Vindenergi, Norran
Replik: Framtidens energi

Sverige ingår i EU och det är viktigt att regeringen och våra EU-parlamentariker gör allt de kan för att fossilkraften ska betala för sig. I avvaktan på att de får framgång får vi i Sverige se till att med egna medel hålla upp farten i omställningen till förnybar energi, skriver Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi.

Källa: Replik Svensk Vindenergi, Norrköpings Tidningar
Replik: Export av svensk el gör skillnad för klimatet

EU är fortfarande till stor del beroende av fossila bränslen, därför gör export av svensk el redan klimatnytta. Sätt inte stopp för detta, skriver Tomas Hallberg, Svensk Vindenergi.

Källa: Replik Svensk Vindenergi, GöteborgsPosten
Replik: Obefogad oro för infraljud

Det finns en hel del forskning om vindkraftens påverkan på omgivningen. Naturvårdsverket driver kunskapsprogrammet Vindval som tar fram och förmedlar fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och miljö, skriver Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Källa: Replik Svensk Vinenergi, ltz.se
Vårt framtida energisystem – fyra scenarier utforskas

I studien Fyra framtider – explorativa scenarier om energisystemet efter 2020 testas ett nytt angreppssätt för att vidga dialogen. Energimyndigheten hoppas på en bredare diskussion om energins värde och roll i samhället för att hamna rätt i omställningen till ett hållbart energisystem.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten.se
E.ON får sin första koncession för vindkraft i Norge

Vindkraftsprojektet Songkjølen/Engerfjellet i Nord-Odals kommun nordost om Oslo beviljades idag tillstånd av det norska Olje och Energidepartementet. Tillståndet gäller för 47 vindturbiner med en total effekt på 155 MW.

Källa: Pressmeddelande E.ON
Globala vindkraften fördubblas fram till 2020

Den globala vindkraftskapaciteten kommer att fördubblas under de närmaste fem åren. Ny draghjälp från Kina och en starkare industri i USA väntas främst bidra till marknadstillväxten, enligt Global Wind Energy Council.

Källa: Artikel VA Finans
Kundens kostnad för elcertifikat den lägsta på tio år

Utbyggnaden av förnybar elproduktion var under 2015 större än förväntat. Produktionen från vindkraft ökade med nästan 30 procent jämfört med föregående år, och nådde därmed nytt produktionsrekord. Intresset för solelsproduktion är fortsatt högt. Inte sedan 2006 har kundens kostnad för elcertifikaten varit så här låga.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten.se
Klart med miljardinvestering – vindkraftsparken Solberg börjar byggas i sommar

Fortum har fattat slutgiltigt investeringsbeslut om den 75 MW stora vindkraftsparken Solberg, nordväst om Örnsköldsvik. Planen är att påbörja markarbetena i sommar. Investeringen totalt är på närmare en miljard kronor. Vindturbinerna levereras av Vestas och Arise kommer att ansvara för projektledningstjänster för bygget. Fortum och Skellefteå Kraft ska stå för hälften var av projektet.

Källa: Pressmeddelande Fortum
Första nätförstärkningslånen beslutade

Svenska kraftnät har beslutat att bevilja nätförstärkningslån om totalt 449,3 mnkr till fyra nätförstärkningsinvesteringar för anslutning av vindkraft. Nätförstärkningslånen syftar till att minska de så kallade tröskeleffekter som uppstår när ingen vill göra den stora första investeringen i nätförstärkning som krävs för att ansluta vindkraft till systemet.

Källa: Pressmeddelande Svenska Kraftnät
EWEA blir WindEurope

European Wind Energy Association (EWEA) byter nu namn till WindEurope för att möta en ny marknad och industri. Europa har gått i spetsen för vindkraftsteknik och utveckling, som nu förser elva procent av kontinentens el. När föreningen kickade igång för 34 år sedan var industrin mer nischad i sin form, idag sträcker sig vindkraften globalt – något som EWEA vill visa med sin nya riktning.

Källa: Information Windeurope.org
Vindkraft försörjer Facebooks datacenter

Facebook har som avsikt att försörja sina irländska faciliteter med 100 procent förnybart. Med detta som bakgrund har företaget tecknat ett 10 årigt avtal med Brookfield Renewable Energy Partners för leverans av förnybar el genom vindkraft.

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter.se
Ny jätteorder till ABB

ABB har tagit hem en order värd omkring 80 miljoner dollar, motsvarande cirka 650 miljoner kronor, i Belgien. Det rör ett avancerat kabelsystem som ska ansluta den havsbaserade vindkraftparken Rentel, utanför Belgiens kust, till fastlandet.

Källa: Pressmeddelande ABB
Vindkraftpark med 200 verk planeras

Västerbottens största vindkraftpark med 200 verk planeras i Gråtanliden, mellan Storuman och Vilhelmina. Planerna på en vindkraftpark runt berget Gråtanliden har funnits länge.

Källa: Artikel SVT Västerbotten
Konkurs för vindkraftbolag

Gothia Vind med flera vindkraftsprojekt i både Värmland och Dalsland har försatts i konkurs.

Källa: Artikel ATL
Danmark synar svensk-norska elcertifikat

Danska regeringen har tillsatt en energikommission som ska mejsla fram en energipolitik för 2020-2030. Kommissionen har bland annat i uppdrag att Danmark ansluter sig till den svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

Källa: Artikel Altinget Miljö & Energi
Vind 2016 – Münchenbryggeriet Stockholm

Du missar väl inte höstens stora vindkraftskonferens Vind 2016, den 26-27 oktober! Läs mer på Vindwebben. Välkommen att boka monter här.

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr, 111 21 Stockholm.

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top