svensk

Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft mars 2016

Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem om 20 år

Vi är beredda att använda den gamla regeringens energiöverenskommelse som grund för en ny, mer långsiktig överenskommelse skriver Ibrahim Baylan (S), energiminister och Lise Nordin (MP), energipolitisk talesperson.

Källa: Artikel Dagens Nyheter

Ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion

Energikommissionens kansli har tagit fram en promemoria för att ge en översikt av de ekonomiska förutsättningarna för befintlig svensk elproduktion. Promemorian diskuterades vid Energikommissionens sammanträde den 17 mars

Källa: Energikommissionen

Energimyndigheten antar strategi för vindkraftsarbetet

Vår uppgift är att se till att det finns bra ramvillkor för vindkraft. Strategin är en viktig grund för våra gemensamma prioriteringar och insatser, säger Lars Andersson, chef på Energimyndighetens vindenhet.

Källa: Energimyndigheten

Klartecken för Europas största vindkraftpark

Det stora Markbygdenprojektet har nu fått tillstånd för att genomföra deras sista planerade etapp i projektet. Projektet går ut på att bygga upp 1101 vindkraftverk utanför Piteå och har delats upp i tre etapper.

Källa: SVT Nyheter Norrbotten

Riksdagsfråga om behovsstyrd hindersbelysning

Fråga 2015/16:1010 Behovsstyrd hindersbelysning vid vindkraftverk av Anders Åkesson (C) till Försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Källa: Fråga av Anders Åkesson (C)   Svar av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

“Löfven och Kinberg Batra: vi har lösningarna”

“Vi behöver en svensk klimatlag med tydliga mål. Öka klimatsmarta investeringar i finanssektorn”, skriver Annika Jacobson, Håkan Wirtén, Svante Axelsson, Johan Kuylenstierna med flera.

Källa: SVT Nyheter Opinion

Viktigt steg för enorm vindkraftpark i England

Vattenfall inleder projekteringen av två vindkraftparker i östra Nordsjön. Det första projektet, Norfolk Vanguard, påbörjas 2016. Det andra projektet, Norfolk Boreas, följer ett år senare. Tillsammans får de en installerad effekt på 3,6 GW, tillräckligt för att förse 2,6 miljoner brittiska hushåll med el.

Källa: Pressmeddelande från Vattenfall

Sveriges energianvändning väntas öka de närmaste åren

Efter några år av minskad energianvändning, tror Energimyndigheten nu att användningen i Sverige ökar de närmaste åren. Det beror på att industrin väntas gå bättre och att uppvärmningsbehovet ökar eftersom det förmodas bli kallare än de senaste rekordvarma åren. Befolkningen blir också större.

Källa: Energimyndigheten

Kattegatt Offshore

Nu är det slutligt avgjort: Favonius får rätt att bygga en vindkraftspark, Kattegatt Offshore, i havet utanför Falkenberg. Högsta domstolen (HD) har meddelat att man inte beviljar prövningstillstånd, vilket innebär att mark- och miljööverdomstolens dom från december står fast.

Källa: Artikel Hallands Nyheter

Tuffa tider för elproducenterna

Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden mars 2016:
En avtagande svensk vindkraftsutbyggnad.
Många kraftproducenter får inte täckning för sina rörliga kostnader.
Dagens låga elpriser resulterar i att investeringsbeslut blir allt tuffare för elproducenterna

Källa: Pressmeddelande Sweco

En resa i vindkraftland – “Nu har jag fått optimismen tillbaka”

I många år har skogsmarkerna utanför Lungsjön, i gränstrakterna mellan Västernorrland och Jämtland varit en stor byggarbetsplats. Nu börjar det bli klart och efter sig lämnar byggarbetarna Skandinaviens största landbaserade vindkraftpark. Sammanlagt 146 vindkraftverk.

Källa: Artikel Allehanda

Kan Sverige bli helt förnybart?

Vattenfalls studie visar att Sverige har goda möjligheter att nå målet, ett förnybart energisystem. Men det finns många utmaningar längs vägen. Mycket talar för att kärnkraften inom 30 år har gjort sitt i Sverige.

Källa: Vattenfall

Lägsta februaripriset på el på 16 år

Medelspotpriset för Sveriges fyra elområden blev 18,3 öre/kilowattimme i februari. Det är det lägsta februaripriset på 16 år.

Källa: Artikel Energinyheterna

Klartecken för Europas största vindkraftpark

Det stora Markbygdenprojektet har nu fått tillstånd för att genomföra deras sista planerade etapp i projektet. Projektet går ut på att bygga upp 1101 vindkraftverk utanför Piteå och har delats upp i tre etapper.

Källa: SVT Nyheter Norrbotten

Rekordinvesteringar i förnybart

Under 2015 uppnådde utvecklingsländernas investeringar i förnybar energi en betydande milstolpe. Förnybara energiformer överskred för första gången de industriella, utvecklade ländernas investeringsvolym inom motsvarande område.

Källa: Artikel Energinyheterna

LO-bas förste besökaren på vindkraftcenter i Nogersund

Nu är det dags för regeringen att fatta ett beslut när det gäller den planerade vindkraftparken i Hanöbukten, det anser LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Källa: Sveriges Radio P4 Blekinge

Danmark synar svensk-norska elcertifikat

Danska regeringen har tillsatt en energikommission som ska mejsla fram en energipolitik för 2020-2030. Kommissionen har bland annat i uppdrag att Danmark ansluter sig till den svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

Källa: Altinget Miljö & Energi

Artikel: Det är lågpriskolet som hindrar satsning på förnybar el

Viktigt genomskåda argumenten från motståndarna till förnybart. Energikommissionen håller just nu på att staka ut vägen för en framtida blocköverskridande energipolitik, skriver Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Källa: Artikel Göteborgs-Posten

Replik: Subventionerna går till fossil energi

Signaturen AW skriver i ett svar på mitt inlägg att vindkraften inte är lönsam trots att den till större delen är skattebefriad. Vindkraftsel är lika lite som annan el skattebefriad. Vindkraften betalar fastighetsskatt och elen energibeskattas hos konsumenter som all annan el.

Källa: Artikel Corren  Replik Svensk Vindenergi

Replik: Målet bör vara minst 100 procent

Arne Lövgren frågar i en insändare om det inte räcker med 74 procent förnybar el som vi har i dag. För att nå ett långsiktigt hållbart elsystem som varken förstör klimatet eller är beroende av bränslen som förr eller senare tar slut så behöver vi komma upp i minst 100 procent.

Källa: Artikel Allehanda  Replik Svensk Vindenergi

Kommentar: Jämn folkomröstning i Sorsele

20 mars genomfördes en rådgivande folkomröstning i Sorsele kommun om hur kommunen ska ställa sig till ytterligare vindkraft utöver den stora vindkraftparken på Blaiken som är en av Europas största. Det blev en jämn folkomröstning. Den största gruppen i folkomröstningen var de 37,5 procent som avstod från att rösta.

Källa: SVT Nyheter Västerbotten  kommentar Svensk Vindenergi

Monterbokningen öppen för Vind 2016!

Vind är Nordens största årligt återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen Utställningshallen är eventets hjärta, där samlas deltagarna för nätverkande och affärsmöten. Nu är Vind 2016 web öppen och möjligheten finns nu att boka monterplats.

Källa: Vind 2016 web

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top