Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft november 2015

svensk

Börjar med ett TACK till alla som bidrog och deltog på Vind 2015!

Årets upplaga av Vind 2015, lockade 740 deltagare och 52 utställare till Stockholm Waterfront, temat var – Ett förnybart Europa? Läs artikel nedan.

Källa: Artikel Energinyheter.se

Google belönas med Stora Förnybarhetspriset 2015

Stora Förnybarhetspriset 2015 delades ut av Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger under konferensen och middagen på “Vind – Ett förnybart Europa?” på Waterfront i Stockholm den 4 november. Mottagare av priset var Google och deras Sverigechef Anders Berglund.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Västra Götaland, Jämtland och Västerbotten toppar vindkraftslistan

Under första halvåret 2015 ökade antalet vindkraftverk* i drift i Sverige med 133 stycken. Länet med mest vindkraft är Västra Götaland. På andra plats kommer Jämtland och på tredje plats Västerbotten.

Källa: Pressmeddelande Svensk VindenergiVindkraftslistan

Vindkraftbranschen spår en ljusare framtid

Investeringarna i ny vindkraft ökade under tredje kvartalet 2015 efter ett mycket svagt andra kvartal, där inte en enda turbin beställdes. Även om uppgången är liten jämfört med samma period förra året, spår branschorganisationen Svensk Vindenergi nu ljusare tider i och med att riksdagen tagit ett viktigt beslut baserat på den så kallade kontrollstationen i elcertifikatsystemet.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergistatistik och prognos

Vindkraftens företrädare möts i Paris

Två veckor före FN:s stora klimatkonferens samlas den europeiska vindkraftens företrädare i Paris. Mötet inleddes med en tyst minut för alla de som drabbades av de förfärliga terrordåden i fredags. Inför den europeiska vindkraftsindustrin påminde EWEA:s ordförande, Markus Tacke, om det franska mottot frihet, jämlikhet och broderskap.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Svenskarna vill ha helt förnybar energi – snabbt

En stor majoritet av svenskarna vill se en snabb omställning till ett 100 procent förnybart energisystem – och är beredda att betala högre elpriser för det. Det visar en Sifoundersökning som SvD Näringsliv har tagit del av, och som förvånar energiminister Ibrahim Baylan.

Källa: Artikel Svenska Dagbladet, rapport Eurobarometern

Det behövs en strategi för tiden efter 2020

I en artikel för Windpower Monthly berättar Giles Dickson, vd för European Wind Energy Association (EWEA), om vad han anser behövs för en hållbar framtid inom vindkraft efter 2020. Giles Dickson menar att om EU vill uppnå sitt reduceringsmål på 40 procent, måste de skapa en tydlig förnybar energistrategi för tiden efter år 2020.

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter.se

Seminarium om det globala energiläget – lansering av World Energy Outlook 2015

Energiminister Ibrahim Baylan var värd när International Energy Agency (IEA) lanserade World Energy Outlook 2015 på Miljö- och energidepartementet den 23 november. Årets rapport innehåller en extra analys av de globala effekterna av ett ihållande lågt oljepris samt tillväxteekonomierna Kinas och Indiens roll i det globala energisystemet framöver.

Källa: Pressmeddelande SvenskaMiljöinstitutet, rapport IEA

Mer förnybar el kommer att kunna strömma mellan Sverige och Tyskland

Svenska Kraftnät och stamnätsoperatören 50 Hertz skrev i fredags under ett samarbetsavtal om Hansa PowerBridge. Kapaciteten i förbindelsen blir enligt samarbetsavtalet 700 megawatt (MW) och väntas tas i drift 2025.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

ABB ökar kapaciteten i Norges elnät

ABB har tagit hem en order värd runt 30 miljoner dollar på krafttransformatorer som ska bidra till att öka kapaciteten väsentligt i Norges nationella elnät och samtidigt säkra stabiliteten och möjliggöra överföring av mer förnybar energi i nätet. Beställare är Norges statliga kraftoperatör Statnett SF. Ordern bokades i andra kvartalet 2015.

Källa: Artikel Svensk Leverantörstidning

Svensk och tysk elmarknad knyts närmare samman

Med Hansa PowerBridge når arbetet med en ny utlandsförbindelse till kontinenten planeringsfasen. Den nya likströmsförbindelsen ska stärka förbindelsen mellan de svenska och tyska transmissionsnäten. Detaljerna kring Hansa PowerBridge preciseras i samarbetsavtalet som undertecknades av Svenska kraftnät och 50Hertz på fredagen.

Källa: Pressmeddelande Svenska kraftnät

Lönsamt att exportera gamla vindkraftverk

Efterfråga på begagnade vindkraftverk börjar avta, men det finns fortfarande chanser till de som vill göra en bra affär genom att plocka ned sitt vindkraftverk.

Källa: Artikel Tidningen Tillväxt

Vindkraftsindustrin skriker efter oljearbetare

Efterfrågan på arbetskraft inom vindkraftsindustrin kommer att öka den närmsta tiden. Och nu kan den krisande oljenäringen vara till hjälp.Det finns redan flera stora vindkraftsparker i Danmark och då fler planeras kommer behovet av arbetskraft att öka redan till våren.

Källa: Artikel Nytt frånÖresund

Intervju: Lång väntan på tillstånd

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, intervjuas av tidningen Byggvärlden.

Fåglar, fladdermöss, grannar och försvaret – ja, det finns mycket som kan försena eller stoppa ett vindkraftverk. Självklart måste miljöprövningen göras på ett korrekt sätt med hänsyn till djur, natur och närboenden men det finns inget egenvärde i utdragna tillståndsprocesser, snarare tvärtom, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.

Källa: Artikel Byggvärlden

Replik: Vindkraften ger mest el under vintern

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi replikerar på insändare i Gävle Dagblad.

“Realistisk Tänkare” skriver att vindkraften står stilla när den bäst behövs, vintertid. Detta stämmer inte alls. Vindkraften har två tredjedelar av sin elproduktion under vinterhalvåret.

Källa: Insändare Gävle Dagblad, replik Svensk Vindenergi 

Kommentar: Vårt inspel inför Kontrollstation 2017

Tack för möjligheten lämna inspel angående Energimyndighetens uppdrag inom ramen för Kontrollstation 2017. Vi lämnar kommentarer kring de olika uppdragen och i bifogad promemoria redogörs mer ingående för de förbättringsåtgärder vi ser när det gäller Elcertifikatsystemet. 25 november 2015

Källa: Kommentar Svensk Vindenergi

Kommentar: Vad betyder egentligen riksdagsbeslutet den 21 oktober?

Stödet till förnybar elproduktion har varit mycket framgångsrikt för att snabbt bygga ut den förnybara elproduktionen till en låg kostnad för elkonsumenterna. Utbyggnaden har mer eller mindre skett enligt plan, men det senaste året har vi sett en tydlig inbromsning på grund av sjunkande intäktsnivåer. Nedgången beror till största delen på att elcertifikatpriserna inte har kunnat kompensera för det låga elpriset. Elcertifikatpriserna har i sin tur varit låga på grund av det överskott som har ackumulerats, huvudsakligen kopplat till differenser mellan utfall och prognos.

Källa: Kommentar på svenska Svensk Vindenergi, på engelska

Vi finns på Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr, 111 21 Stockholm.

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top