Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft september 2015

Nu har vi flyttat till nytt kontor!

Från och med idag den 1 oktober så finns Svensk Vindenergis kansli på Mäster Samuelsgatan 60,   8 tr, 111 21 Stockholm. Det är gatan som ligger precis bakom Åhléns. Våra mobilnummer och e-postadresser är samma som tidigare.

Viktig milstolpe för vindkraften – 15 TWh

Under de senaste 52 veckorna har vindkraften i Sverige producerat 15 terawattimmar (TWh), vilket innebär att vindkraften har passerat en viktig milstolpe och numera motsvarar elva procent av den svenska elanvändningen.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Tre bra skäl för mer förnybar energi

Nyttan med utbyggnaden av förnybar elproduktion blir ibland ifrågasatt, inte sällan med argument om att vi redan har en koldioxidsnål elproduktion och tillräckligt med el för att klara vår elförsörjning. I denna artikel lyfter jag fram tre skäl till varför utbyggnaden bör fortsätta och förklarar varför ett stödsystem fortfarande är motiverat.

Källa: Artikel Second Opinion

Fortsatt stiltje för vindkraften

Efter att vindkraften byggts ut kraftigt under flera år och nu är det tredje största energislaget så tog det i våras stopp för nya investeringar, enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi. Motvinden har fortsatt och nu när det tredje kvartalet tar slut så är det betydligt färre investeringar än det brukar vara så här års.

Källa: Intervju Sveriges Radio

Sidensjö vindkraftspark invigd

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, medverkade vid invigningen av Sidensjö vindkraftspark. Bygget har pågått från juni 2013 till maj 2015. Som mest arbetade 200 personer samtidigt på byggarbetsplatsen.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Vindkraft på väg att bli viktig exportnäring

Med hjälp av elcertifikatsystemet har andelen förnybar el ökat snabbt, och till låg kostnad för konsumenten. Med nya stöd kan utbyggnaden fortsätta och elen från vindkraftverken kan med fördel exporteras, skriver Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi.

Källa: Artikel ATL

Sverige har allt att tjäna på vindkraftsexport

Med hjälp av elcertifikatsystemet har andelen förnybar el ökat snabbt, och till låg kostnad för konsumenten. Med nya stöd kan utbyggnaden fortsätta och elen från vindkraftverken kan med fördel exporteras, skriver Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi i ATL.

Riksdagen beräknas den 21 oktober behandla regeringens proposition om stöd till förnybar el.

Källa: Artikel ATL

Regeringen investerar för klimatet

Regeringen presenterar investeringar för klimatet. Stödet till solceller skalas upp kraftigt från 50 till 390 miljoner kronor per år. En halv miljard kronor satsas på ökad klimatfinansiering i utvecklingsländer och skickar en viktig signal inför klimattoppmötet i Paris. Sammantaget investerar regeringen 4,5 miljarder kronor för klimatet nästa år.

Källa: Pressmeddelande Regeringskansliet

Energiministern: Smarta elnät chans för Sverige

Energiminister Ibrahim Baylan ser stora möjligheter till export och nya jobb i Sverige inom smarta elnät. “Det vore synd om vi inte tog den chansen”, säger han till Ny Teknik.

Källa: Artikel Ny Teknik

Vindkraft kan växa till en fjärdedel i Europa

Det ska vara möjligt att vindkraft ska kunna möta en fjärdedel av EU: s elbehov till 2030 om medlemsstaterna leverera på sina klimat- och energilöften, enligt de senaste undersökningarna från European Wind Energy Association (EWEA).

Källa: Artikel Vindkraftsnytt, rapport EWEA

Stor satsning ökar kunskapen om vindkraftsljud

Två nya projekt inom forskningsprogrammet Vindval ska öka kunskapen om hur människor upplever ljud från vindkraftverk. Totalt omfattar Energimyndighetens satsning närmare sex miljoner kronor. Resultaten från de nya studierna kommer att ge säkrare modeller för att beräkna ljudets utbredning kopplat till kunskap om hur ljudet upplevs av människor.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

Uppdrag till Energimyndigheten inför Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet

Regeringen har gett Energimyndigheten följande uppdrag inom ramen för den kommande Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2017.

Källa: Pressmeddelande Regeringskansliet

Intervju: Med Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi

(Hela intervjun är på engelska.)

Wind power is a natural part of Sweden’s renewable energy mix. In this interview, Charlotte Unger, the leader of Swedish Wind Energy, Sweden’s trade association for companies working with wind power, shares her insights about the industry, how wind power is gaining broad public support and how to keep wind power profitable and competitive in a constantly changing energy market.

Källa: Artikel ECOHZ

Debatt: Västerbottens vindkraft är viktig för klimatet

Svensk Vindenergi fick under september nedanstående artikel publicerad i ett flertal tidningar.

Hälften av elproduktionen i EU är fortfarande fossil och bygger på kol, olja och gas. Förbränningen släpper årligen ut en miljard ton koldioxid. Dessa utsläpp måste minska kraftigt om vi ska klara de negativa förändringarna av vårt klimat.

Källa: Artikel Svensk Vindenergi

Replik: Vindkraft bra för klimatet

Vi replikerar på en artikel i Norrköpings Tidningar.

Arne Bengtsson skriver den 1 september att den förda politiken med elcertifikat till förnybar energi drabbar elkonsumenterna. Detta stämmer inte. Tack vare elcertifikat har vindkraft, biokraft, vattenkraft och solkraft byggts ut de senaste tolv åren motsvarande ungefär 15 procent av elanvändningen i Sverige.

Källa: Artikel Norrköpings Tidningar, replik Peter Gustavsson, replik Svensk Vindenergi

Replik: Trygg satsning på förnybar energi

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, replikerar i Hallands Nyheter.

Bo Johansson försöker i ett inlägg 27 augusti sprida bilden av att världens länder satsar på kärnkraft och att vindkraft inte fungerar. Detta stämmer inte. Produktionen från kärnkraft minskar. Många reaktorer är gamla, byggda på 1960- och 1970-talet och behöver fasas ut. Det som byggs nu är främst anläggningar som producerar förnybar energi

Källa: Insändare Hallands Nyheter, replik Svensk Vindenergi

Replik: Vindkraft – en del av lösningen

På vår artikel i Borås Tidning får vi en replik och får då också möjlighet till en slutreplik.

Rolf Lindgren skriver om möjligheten att utnyttja solenergins potential, men menar samtidigt att vindkraften är olönsam och inte behövs eftersom vår elproduktion är större än konsumtionen. Men han glömmer att vi har bland Europas bästa förutsättningar för vindkraft. Ur ett samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv vore det fel att inte utnyttja detta.

Källa: Artikel Svensk Vindenergi, replik Borås Tidning, slutreplik Svensk Vindenergi

Replik: Vindkraftens fördelar

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, replikerar i Dala Demokraten.

Sune Back i Björbo skriver om vindkraftens nackdelar. Vad Sune glömmer är att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa för vindkraft. Genom satt satsa på vindkraft skapar vi arbete, exportintäkter och en bättre samhällsekonomi.

Källa: Artikel Dala Demokraten, replik Svensk Vindenergi

Google fortsätter att satsa på vindkraft

Google fortsätter att säkra upp vindkraft som energikälla för sina datahallar. Både i Sverige och Finland har bolaget köpt in vindkraft för att säkerställa att det är ren energi som driver servrar och annat i datahallarna. Det är ett koncept som man nu rullar ut på fler marknader.

Källa: Artikel Dagens Industri

Ny rapport: Global omställning till 100% förnybart är möjlig

Tiden är nu mogen för en global övergång till 100% förnybar energi fram till år 2050. Det är slutsatsen i en ny rapport från Greenpeace. Rapporten visar hur den gröna övergången konkret kan se ut i energisektorn globalt. Beräkningar visar bland annat att kostnaden för den gröna övergången mer än väl kommer att täckas av de besparingar som görs med minskad fossil bränsleanvändning. Samtidigt skapar omställningen miljontals nya jobb.

Källa: Pressmeddelande Greenpeacerapport

Välkommen till Vind 2015!

Gör som många andra redan gjort – boka monter på Vind 2015. Om inte det är aktuellt så är du välkommen att anmäla dig. Vi träffas på Waterfront Stockholm 4-5 november!

Källa: Vindwebben

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Mäster Samuelsgatan 60, 8 tr, 111 21 Stockholm.

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top