Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft juni 2015

“Träffpunkt förnybart” i Almedalen, idag kl 9-13, välkommen!

I år samarrangerar Förnybarhetsrådet* och 100% förnybart seminarier under en förmiddag. Du träffar oss på Södra Kyrkogata 13, onsdagen den 1 juli, kl 9.00 – 13.00. Program

Källa: Inbjudan Svensk Vindenergi

Vindkraft har stor betydelse

Söndagen den 31 maj var historisk. För första gången var vindkraften det näst största kraftslaget och levererade mer effekt än kärnkraften. Vindkraften levererade som mest 3 412 MW och kärnkraften 3 386 MW. Under drygt 1,5 timme levererade vindkraften mer effekt och energi än kärnkraften.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Global Wind Day – dags för alla att upptäcka vindens kraft

Måndagen den 15 juni arrangerades den Globala Vinddagen med event runt om i världen. Detta år organiseras dagen för att understryka vindkraftens betydelse och möjligheter inför klimatförhandlingar i Paris i slutet av året.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Stöd till havsbaserad vindkraft har utretts

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur ett stärkt stöd till havsbaserad vindkraft bör se ut om det ska införas. Om målet är en storskalig utbyggnad till havs så föreslår myndigheten ett anbudsförfarande med tillhörande driftstöd. Det har inte ingått i uppdraget att utreda behovet av havsbaserad vindkraft.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

Stark utbyggnad av vindkraft i elområde 2 och 3

Under 2014 installerades det 53 procent mer vindkraftseffekt i Sverige jämfört med 2013. Störst förändring har skett i Jämtlands län, länet klättrade från sjunde till fjärde största län sett till installerad effekt. Under förra året producerades 11,2 TWh vindkraftel i Sverige, vilket motsvarar åtta procent av den totala elproduktionen.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

Rekordstort tillskott av förnybar el 2014

Förra året togs anläggningar i drift motsvarande en produktion på 4,1 TWh förnybar el i Sverige och Norge inom elcertifikatsystemet. Sedan starten av den gemensamma marknaden för elcertifikat 2012 har det skett en ökning med totalt 10,3 TWh. Målet för den gemensamma marknaden om 26,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 är på god väg att kunna uppnås.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

SMHI – Vindkraftsparker har försumbar klimatpåverkan

Vindkraftverk i stora vindkraftparker orsakar endast små förändringar i temperatur, moln och nederbörd i vindkraftparkens närområde. Globalt sett är förändringarna försumbara. Därför bör det inte finnas någon rädsla att driften av vindkraftparker förstärker klimatförändringen.

Källa: Pressmeddelande SMHI

Internationell studiekurs inom vindkraft lanseras

Tillsammans med Fraunhofer-institutet för vindkraft och Energy System Technology IWES och University of Kassel har Fraunhofer Academy utvecklat en ny internationell universitetsutbildning inom området vindkraft. Det första året kommer att inledas i oktober, och tidsfristen för registrering är 15 september.

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter.se

Stopp för vindkraft i Norden

Den norska energijätten Statkraft lägger ner alla vindkraftprojekt i Norden. Det låga elpriserna gör att viljan att investera i ny vindkraft i regionen är obefintlig. Charlotte Unger, vd på branschorganisationen Svensk vindenergi, beklagar Statkrafts beslut.

Källa: Artikel Corren.se

Rotorblad av stål erhåller pris

Rotorblad som är gjorda av en stålplåt erhåller pris. Bladet är 1,0 millimeter tjockt och har integrerade vikta förstärkningar och pressas till sin slutliga form av en blandning av olja och vatten.

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter.se

Vindkraftverk helt utan rotorblad

En portotyp turbin som nu testas skapar elektricitet med väldigt få rörliga delar, på en liten yta och i nästan total tystnad. Den är designad för att reducera både den synliga och hörbara påverkan som de traditionella vindkraftverken. Den här nya designen tar nytta av kraften som finns i virvlande luftvirvlar.

Källa: Artikel BIM Forum

Intervju: Svensk Vindenergis vd tror på utfasning av vindkraftstöd efter 2030

Som nytillträdd vd för Svensk Vindenergi kastades Charlotte Unger rakt in i debatten kring lagförslaget om en ambitionshöjning i elcertifikatsystemet. Det ser nu ut som det blir en framgång för branschorganisationen och att ambitionshöjningen kommer att röstas igenom i riksdagen till hösten. Svensk Vindenergi siktar nu på att bidra till ett förslag om hur elcertifikatsystemet kan förbättras.

Källa: Artikel Energimarknaden

Debatt: Potentialen för vindkraft i Sverige är enorm

Svensk Vindenergis vd, Charlotte Unger debatterar på Miljö & Utveckling.

Elcertifikatsystemet är det främsta styrmedlet för förnybar energi i Sverige. Det har varit mycket framgångsrikt för att snabbt bygga ut den förnybara elproduktionen till en låg kostnad för elkonsumenterna. Elkonsumenterna betalade 2014 endast 2,8 öre per kWh för elcertifikaten som finansierar förnybar produktion. Samtidigt innebär utbyggnaden att elpriset pressas och simuleringar av teknikkonsultföretaget Pöyry visar att elpriset troligtvis hade varit mer än 5 öre högre om utbyggnaden inte hade skett.

Källa: Artikel Miljö & Utveckling

Debatt: Vi saknar skarpa förslag för gröna omställningen

Jan-Olof Dalenbäck, Svensk ­solenergi, Mattias Goldmann, Fores, Olle Johansson, Power Circle, Anders Mathiasson, Energigas Sverige och Charlotte Unger, Svensk Vindenergi, skriver i en gemensam artikel på DN-debatt.

Vi ser en tydlig förbättringspotential jämfört med vad som ­presterats under Miljöpartiets första tid i regeringen. Vi saknar långtgående ambitioner och skarpa förslag, samtidigt som det tyvärr lagts förslag som förstärker konkurrenskraften för det fossila, skriver representanter för förnybar energibranscher och Fores.

Källa: Artikel Dagens Nyheter

Kommentar: Klimatet väntar inte

I Europa bygger elförsörjningen till stor del på användning av fossil energi. En omställning pågår. Under 2014 ökade elproduktionskapaciteten för vind med 11 368 MW, sol 8 000 MW, Biobränslen 620, Vattenkraft 421 MW. Elproduktionskapaciteten för kol minskade med 3 952 MW, olja med 1 122 och gaskraft med 623 MW. Vi är på rätt väg i Europa, men vi kan höja takten. Tyskland byggde 2014 ut lika mycket vindkraft som all vindkraft som finns i Sverige.

Källa: Artikel Svenska Dagbladet, kommentar Svensk Vindenergi

Kommentar: Bygg ut elnätet

E.ON har meddelat att man med omedelbar verkan avbryter moderniseringsarbetet på kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 2 (O2), och istället börjar planera för en avställning. Reaktorn har varit avstängd för ombyggnad i två år, så någon omedelbar förändring blir det inte. Med de beslut som Vattenfall fattat om Ringhals 1 och 2 innebär det att en elproduktion som förra året var på 13 TWh tas ur drift fram till 2020.

Källa: Kommentar Svensk Vindenergi

Kommentar: Vecka med 20 procent av elen från vindkraft

Vindkraften producerade under förra veckan (vecka 23) 20 procent av elanvändningen i Sverige. En betydande del av veckan var vindkraftens produktion större än kärnkraftens. Hittills i år har vindkraften i Sverige producerat 8,0 TWh el. Det är en ökning med 57 procent jämfört med samma tid föregående år.

Källa: Kommentar Svensk Vindenergi, statistik Kraftläget

Replik: Vind kan ersätta kärnkraft

Debatten med FSL har fortsatt från maj månad och vi fick slutrepliken. Jonny Fagerström skriver på Twitter 16 juni: Bra jobbat. Some you win some you lose ….

Jonny Fagerström, Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL), skriver att Svensk Vindenergi talar med kluven tunga och att det är en omöjlighet att väderberoende vindkraft skulle kunna ersätta kärnkraftens baskraft.

Källa: Artikel Gävle Dagblad, slutreplik Svensk Vindenergi

Vind 2015 – dags att anmäla dig!

Den 4 och 5 november är du välkommen till Waterfront Stockholm för att delta på Vind 2015.
Är ditt företag representerat som utställare – om inte boka nu! Gå in på Vindwebben för mer information.

Källa: Vindwebben

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top