Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft april 2015

 

 
 
 

Svensk Vindenergi välkomnar att regeringen och Centern vill öka satsningen på förnybar el

Centerpartiet stöder i en motion regeringens förslag om att öka ambitionsnivån för den förnybara elproduktionen till 2020. Det betyder att en majoritet i riksdagen stöder förslaget. Svensk Vindenergi önskar att regeringens proposition går genom i dess helhet.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, motion C, motion M,KD,FP, motion SD, motion V och regeringens proposition

 
 
 

Energikommission anställer medarbetare från Svensk Vindenergi

Energikommissionen har anställt två sekreterare, en av dem är Anton Steen, anställd hos Svensk Vindenergi och ansvarig för analys och samhällskontakter. Anton har tidigare arbetat som omvärlds- och marknadsanalytiker på energibolaget OX2 och hos turbintillverkaren Suzlon. Anton började sin anställning hos Energikommissionen den 4 maj 2015.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

 
 
 

Regeringen höjer ambitionen för förnybar el

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och regeringens ambition är att Sverige ska ligga i framkant i klimatomställningen. Regeringen anser att elcertifikatsystemet är ett effektivt styrmedel för att nå målen för produktion av förnybar el. Idag har regeringen beslutat om en proposition med förslag att Sverige, inom ramen för elcertifikatsystemet, ska finansiera produktion av 30 terawattimmar ny förnybar el till 2020 jämfört med 2002.

Källa: Pressmeddelande Regeringskansliet

 
 
 

Vindkraften – nu Sveriges tredje största kraftslag

Den snabba utbyggnaden av vindkraft har gjort att vindkraften nu är Sveriges tredje största kraftslag efter vattenkraften och kärnkraften. Vindkraften står idag för ca tio procent av Sveriges totala elanvändning och har stor potential att fortsätta öka enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

 
 
 

Den havsbaserade vindkraftparken DanTysk invigd

Sjuttio kilometer väst om ön Sylt ligger den havsbaserade vindkraftparken DanTysk, Vattenfalls och Stadtwerke Münchens första gemensamma vindkraftprojekt. DanTysk är en viktig del av Vattenfalls nya strategiska inriktning på förnybar elproduktion och även en viktig del i Tysklands energiomställning.

Källa: Pressmeddelande Vattenfall

 
 
 

Grönt ljus för ny likströmskabel till Gotland

Nu 60 år efter att Asea driftsatte världens första kommersiella likströmsöverföring på 20 megawatt mellan fastlandet och Gotland ger miljödomstolen klartecken för en dubbel kabel med den nya HVDC-tekniken på 1 000 megawatt.

Källa: Artikel Dalarnas Tidningar

 
 
 

Vind kan ersätta dyra reaktorer

Sverige står inför en massiv minskning av kärnkraftsenergi. Fram till 2020 tänker Eon och Vattenfall stänga tre reaktorer: Ringhals 1, Ringhals 2 och Oskarshamn 1. Den effekt som försvinner skulle kunna ersättas av kraft från sex havsbaserade vindkraftsparker.

Källa: Artikel Helsingborgs Dagblad

 
 
 

Annullering av 17,8 miljoner elcertifikat

Den 1 april annullerades totalt 17,8 miljoner elcertifikat för 2014 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden. För el producerad under 2014 utfärdades det totalt 18,7 miljoner elcertifikat i Norge och Sverige. Det innebär att den gemensamma elcertifikatreserven ökade med 0,9 miljoner elcertifikat till totalt 13 miljoner elcertifikat.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

 
 
 

Polarbröd inför vindkraftsmärkning av förpackningar

Polarbröd i Älvsbyn inför en ny produktmärkning för att visa att man använder energi från egna vindkraftverk. Den nya märkningen är en del i företagets strategi för uthållig försörjning. Koncernen har investerat i fyra egna vindkraftverk och är nu självförsörjande på förnybar energi.

Källa: Artikel Affärer i Norr

 
 
 

Chockbesked för högskola i Strömsund

Yrkeshögskolan i Strömsund har nåtts av ett chockbesked. Utbildningen till vindkrafttekniker får inte fortsatt statligt stöd, och därmed blir det inget intag till hösten trots att behovet är stort och att kön till utbildningen är lång.

Källa: Artikel Östersunds Posten

 
 
 

Vattenfall ändrar inriktning för drifttid för Ringhals 1 och 2

Vattenfall har beslutat om ändrad inriktning för planerade drifttider för Ringhals 1 och 2. Anledningen är vikande lönsamhet och ökade kostnader.

Källa: Pressmeddelande Vattenfall

 
 
 

Kommentar: Efterlängtad lösning på problematiken med tröskeleffekter

Tisdag den 14 april offentliggjordes den nya regeringsförordning som möjliggör för Svenska kraftnät att ge lån till elnätföretag i syfte att underlätta för anläggningar av förnybar el att ansluta sig till elnätet. Så kallade tröskeleffekter har sedan många år tillbaka försvårat nätanslutning för producenter av förnybar el och varit en av vindkraftbranschens största flaskhals. Nuvarande system innebär att den kraftproducent som först ansluter sig till ett elnät, som saknar ledig kapacitet, tvingas betala nätförstärkningskostnaden även för eventuell tillkommande kapacitet från andra producenter.

Källa: Kommentar Svensk Vindenergi, förordning Sveriges Riksdag

 
 
 

Intervju: Vindkraftens tydliga roll i Sveriges målsättning för förnybar energi

Intervju med vår vd Charlotte Unger i affärstidningen Näringsliv.

Vindkraften har det senaste decenniet gått från att vara marginaliserat alternativt kraftslag till att idag stå för majoriteten av de nyinvesteringar som sker inom energisektorn. Den senaste prognosen från Svensk Vindenergi visar att vindkraften kommer att producera mer än 19 TWh år 2018 och sannolikt ännu mer år 2020. Vindkraften kommer alltså att spela en avgörande roll för att klara målsättningen för förnybar energi till 2020.

Källa: Artikel Affärstidningen Näringsliv

 
 
 

Replik: Stoppa inte nödvändig omställning till ett hållbart energisystem

I Dala Demokraten replikerar Anton Steen, Svensk Vindenergi.

Ulla Magnusson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Dalarna uppmanar i en debattartikel i Dala Demokraten (9/4) politiker att dra i nödbromsen för utbyggnaden av vindkraft. Hennes argumentation utgår från att det finns en direkt konflikt mellan vindkraft och naturhänsyn. En konflikt som inte finns i verkligheten. Tvärtom kan vi fortsätta bygga ut vindkraften med stor hänsyn till både människor och naturmiljö – en utbyggnad som är nödvändig för att klara omställningen till ett hållbart energisystem.

Källa:Artikel Dala Demokraten, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Replik: Försena inte ett förnybart energisystem

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, replikerar i Dagens Samhälle.

Att införa ett nytt investeringssystem till omogen energiteknik på bekostnad av övriga mogna förnybara kraftslag skulle både försena och fördyra omställningen till ett förnybart energisystem.
Nils Andersson, Gunnar Fredriksson och Mattias Rapp skriver i sin artikel “Styr om stödet till framtidens energikällor” att elcertifikatsystemet bör skrotas och i stället ersättas med investeringsbidrag till omogen dyrare teknik. Ett förslag som kräver noggranna konsekvensanalyser för att kunna motivera varför det mycket kostnadseffektiva elcertifikatsystemet ska skrotas. Analyser som helt saknas.

Källa: Artikel Dagens Samhälle, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Replik: Finns ingen konflikt mellan vindkraft och naturhänsyn

I Dagens Samhälle, publiceras artikel av företrädare för Naturskyddsförening och Ornitologiska föreningen som Anton Steen, Svensk Vindenergi replikerar på.

Det är fel att måla upp en konflikt mellan vindkraft och naturhänsyn. Tvärtom kan vi fortsätta bygga ut vindkraften med stor hänsyn till både människor och naturmiljö – en utbyggnad som är nödvändig för att klara omställningen till ett hållbart energisystem.

Källa: Artikel Dagens Samhälle, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Replik: Osaklig vindkraftskritik

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar i Örnsköldsviks Allehanda.

Gunnar Fredriksson skräder inte orden när han i ÖA 30 mars kritiserar vindkraften. Han hävdar att vindkraften är ett bedrägeri, ett hot mot hela samhället och en olycka för alla elkonsumenter. En närmare granskning av Fredrikssons argument visar att han har fel.

Källa: Artikel Örnsköldsviks Allehanda, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Replik: Nej, kärnkraft inte enda alternativet i framtiden

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, Gustav Melin, vd Svebio, Lars Andrén, ordförande Svensk Solenergi och Anna-Carin Windahl, kansliansvarig 100% Förnybart, replikerar på debatt i Dagens Samhälle.

Per Åhlström skriver att den förnybara energin inte har “bestått provet mot verkligheten” och att den enda vägen framåt för att bevara Sveriges välfärd är att satsa på en utbyggnad av kärnkraft eller fossil energi. Men lyckligtvis tål inte hans argument från verkligheten en närmare granskning.

Källa:Artikel Dagens Samhälle, replik Svensk Vindenergi

 
 
 

Nu kan du boka monter på Vind 2015!

I år så är du välkommen till Vind 2015, den 4-5 november på Waterfront Stockholm. Det finns sedan några veckor tillbaka möjlighet att boka monter, boka här. I slutet av maj kommer vi att öppna för anmälan.

 
 
 
Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top