Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft mars 2015

Energikommissionen startar

Framtidens energiförsörjning kräver nya lösningar som ger en trygg, marknadskraftig och klimatanpassad tillgång till energi. Regeringen tillsätter därför en parlamentarisk kommission som ska ta fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram till år 2050. Energiminister Ibrahim Baylan kommer att leda Energikommissionens arbete.

Källa: Pressmeddelande Regeringen, direktiven, kommentar Svensk Vindenergi, kommentar Mikael Odenberg, Yvonne Fredriksson, Birgitta Resvik och Niclas Damsgaard, Energikommissionens ledamöter

Ibrahim Baylan: Energisystemet ska bli hundra procent förnyelsebart

En ny energipolitik från år 2025 – det är vad Energikommisionen ska komma fram till på två år. Det sa energiminister Ibrahim Baylan när han idag presenterade den kommision som Socialdemokraterna har utlovat enda sedan valrörelsen förra året. Tanken är att kommisionen ska lösa upp dom långvariga låsningar som finns till exempel om kärnkraftens framtid. Frågan är hur stora förutsättningarna är för det.

Källa: Inslag Sveriges Radio

Enighet om ändringar i avtalet om en gemensam marknad för elcertifikat

Energiminister Ibrahim Baylan och Norges olje- och energiminister Tord Lien är eniga om ändringar i avtalet som reglerar samarbetet med den gemensamma marknaden för elcertifikat.

Källa: Pressmeddelande Regeringen, avtalet mellan länderna

Sverige klar EU-etta i förnybart

Sverige använder med råge störst andel förnybar energi av medlemsländerna och klarar redan sitt EU-mål satt till 2020. Med drygt hälften av energianvändningen från förnybara källor utklassade Sverige övriga EU-länder, visar en sammanställning från statistikbyrån Eurostat. Siffrorna avser 2013 och är de senaste där det finns uppgifter för alla medlemsländer.

Källa: Artikel Europaportalen.se

Allianz och Kraftö i miljardaffär inom vindkraft

Den svenska vindkraftsutvecklaren Kraftö byggstartar nu Sörby vindkraftpark omfattande 122 MW för det internationella försäkringsbolaget Allianz, som förvärvar sin tredje vindkraftpark i Sverige. Parken, som kommer bestå av 37 Vestas V117 3.3 MW vindkraftsverk, beräknas tas i drift hösten 2016.

Källa: Pressmeddelande Kraftö

ABB tar hem order på kabelsystem till en av världens största vindkraftparker

Order värd 130 miljoner dollar till Walney Extension Wind Farm utanför Englands kust, en av världens största vindkraftparker på 660 megawatt (MW). Kabelsystemet levereras av ABB i Karlskrona.

Källa: Pressmeddelande ABB

Debatt: Debatt: Energiunionen – så blir Sverige en stormakt

Vi har sex konkreta förslag till hur Sverige kan ta en framträdande roll i utformningen av EUs nya energiunion och samtidigt skapa 50 000 nya gröna jobb på hemmaplan, skriver Charlotte Unger, Svensk Vindenergi, Gustav Melin, Svebio och Lars Andrén, Svensk Solenergi.

Källa: Artikel Ny Teknik

Debatt: Försvaret försvårar för Sveriges energiproduktion

Sverige har stora möjligheter att bygga ut energiproduktionen och att få en bättre balans mellan produktion och konsumtion i riket. Så varför gör vi då inte detta? Jo, bland annat för att försvarsmakten säger nej med argument som känns lika ålderdomliga som egendomliga.

Källa: Artikel Dagens Samhälle, skriftlig fråga

Kommentar: Olika regler för nätanslutning mellan Sverige och Norge snedvrider konkurrensen i elcertifikatsystemet

Sverige och Norge har sedan 2012 en gemensam elcertifikatmarknad. Utgångspunkten för den gemensamma marknaden är enligt artikel 5 i det gemensamma avtalet att “.elcertifikat ska utgöra tillräckligt stöd för att driva fram investeringar i anläggningar för förnybar elproduktion. Anläggningar bör därför inte få stöd utöver elcertifikat.”

Källa: Kommentar Svensk Vindenergi

Kommentar: Ljudsignal från vindkraftverk ska skrämma bort fåglar

En vindpark i finska Björneborg ska utrustas med radarsystem som upptäcker fåglar – och en ljudsignal, som skrämmer bort dem från rotorbladen. Det finska företaget Suomen Hyötytuuli har en park med elva vindkraftverk på kusten vid Björneborg i sydvästra Finland. Nästa år ska antalet utökas till 22 kraftverk.

Källa: Artikel Ny Teknik

Kommentar: Välkommen uppgörelse mellan Sverige-Norge

Fredagen den 6 mars slöts ett nytt avtal mellan Sverige och Norge kring det gemensamma elcertifikatsystemet. Det nya avtalet innebär bland annat att ambitionsnivån för förnybar elproduktion höjs från 26,4 till 28,4 TWh till år 2020 jämfört med 2012. Dessutom innebär ändringsavtalet att villkoren för aktörer i Sverige och i Norge blir mer lika genom att det svenska skatteundantaget för egenproducerad vindkraftsel försvinner för anläggningar driftsatta efter 1 juni 2016.

Källa: Kommentar Svensk Vindenergi

Replik: Lite jordartsmetaller i vindkraftverk

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar på en artikel av Gerd Lansler, publicerad i Östra Småland.

Gerd Lansler skriver den 20 mars att vindkraften bygger på smutsig gruvbrytning som skadar människor och miljö. Sanningen är att vindkraftens användning av dessa metaller är mycket liten. Den största användningen finns inom andra teknikområden såsom datorer och mobiltelefoner.

Källa: Artikel Östra Småland, replik Svensk Vindenergi

Replik: Fel att pausa – fortsätt satsa på vindkraften

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, replikerar på artikel i Dagens Samhälle, skriven av Nils Andersson, Matthias Rapp och Gunnar Fredriksson.

I stället för att pausa utbyggnaden av vindkraften borde integrationen med våra grannländer snabbas på så att det svenska elöverskottet kan komma fler till godo. Det skulle vara bäst samhällsekonomiskt och även ge de största utsläppsminskningarna.

Källa: Artikel Dagens Samhälle, replik Svensk Vindenergi, slutreplik artikelförfattarna

Replik: Vindkraften hotar inte allemansrätten

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar på artikel på Allehanda.se av Arbetsgruppen för livsmiljö i Sollefteå.

I en insändare den 4 mars skriver arbetsgruppen att allemansrätten, på grund av riskerna med iskast från vindkraften, är hotad och att riskzonerna runt vindkraftverk behöver utökas. Det är helt korrekt att det under vissa väderförhållanden vintertid finns en risk för iskast från vindkraftverk. Verksamhetsutövaren har en skyldighet att skylta och tydligt informera om dessa risker.

Källa: Artikel Allehanda.se, replik Svensk Vindenergi

Boka monter på Vind 2015 nu!

Här kommer en inbjudan till Vind 2015, den 4-5 november på Waterfront Stockholm. Monterbokningen är nu öppen – många platser att välja på från början. Boka här!

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top