Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft januari 2015

Vindkraften ökade starkt under 2014

Under 2014 installerades 1 050 megawatt vindkraft och produktionen uppgick till 11,5 terawattimmar, motsvarande 8 procent av den svenska elanvändningen. Det framgår av ny statistik från Svensk Vindenergi.

Källa: Pressmeddelande  Vindenergi

Uppdrag om ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020

Energimyndigheten får i uppdrag att redovisa de justeringar som behövs samt konsekvenserna av en eventuell höjning av målet för utvecklingen av den förnybara elproduktionen inom det gemensamma svenska och norska elcertifikatssystemet. Uppdraget ska redovisas senast den 5 februari 2015.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten, uppdrag Miljö- och energidepartementet

Ibrahim Baylan: Här ligger mitt fokus

Energiminister Ibrahim Baylan kommer fokusera på att förbereda Energikommissionen, berättar han för Ny Teknik. Arbetet att förbereda Energikommissionen och tillsätta kommissionen är högt prioriterat av regeringen. Detta kommer jag att ägna mycket tid åt. Jag har under hösten fört samtal med en rad företrädare från energibranschen, industrin, miljöorganisationer, fackliga organisationer och forskningsvärlden.

Källa: Artikel Ny Teknik, artikel Second Opinion, artikel Svenska Dagbladet

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Har du solceller på villataket eller har du ett litet vindkraftverk på din villatomt och producerar egen el? Från och med 1 januari 2015 har du möjlighet att få skattereduktion för den överskottsel som matas in från din produktion till elnätet.

Källa: Pressmeddelande Skatteverket

Polarbröd nu helt självförsörjande på förnybar el

I höstas tilldelades Polarbröd Stora Förnybarhetspriset av Svensk Vindenergi för sin konsekventa strävan efter hållbara lösningar som nu även inkluderar egna investeringar i förnybar el. Under 2014 har Polarbröd visat vägen för ett hållbart företagande genom att investera och låta bygga fyra egna vindkraftverk som ska försörja bagerierna med förnybar el. Lördagen den 24 januari togs det fjärde och sista verket i drift.

Källa: Pressmeddelande Polarbröd

Bergvik Skog och Stena satsar på mer vindkraft i framtiden

Bergvik Skog och Stena har undertecknat ett samarbetsavtal i syfte att långsiktigt möjliggöra mer vindkraft på Bergvik Skogs mark. Stena fortsätter därmed sitt arbete med att stärka sin projektportfölj inför framtiden. Bergvik Skog och Stena Renewable har undertecknat ett långsiktigt samarbetsavtal.

Källa: Pressmeddelande Bergvik Skog och Stena Renewable

Havsbaserad vindkraft på frammarsch

Ingenstans i världen satsas så mycket på havsbaserad vind som i Europa. På fem år har kapaciteten fyrfaldigats. Men utvecklingen är inte problemfri – bland annat oroar effekterna på fågellivet. Den havsbaserade vindkraften har tagit Europa med storm de senaste åren. Nio av tio havsbaserade vindkraftverk finns i våra europeiska hav – och majoriteten av dem i Nordsjön, framför allt runt Storbritannien.

Källa: Inslag Sveriges Radio, inslag Vetenskapsradion

Genombrott för ökad spänning i havskablar

Forskare vid Chalmers har upptäckt att genom att tillsätta nanometerstora kolbollar till isoleringsplasten i högspänningskablar kan man öka spänningen med 26 procent utan risker. Detta ger stora fördelar vid exempelvis vindkraftparker ute till havs, som kräver långa kablar för att nå fastlandet, eller vid isolerade solparker i Nordafrika och Sydeuropa.

Källa: Artikel Energinyheter

Vattenfall bygger världens första bostadsplattform för vindkraft

Världens första bostadsplatform för havsbaserad vindkraft byggs i år av Vattenfall utanför dansk-tyska kusten. Platformen är en av flera åtgärder som ska sänka kostnaden för havsbaserad vindkraft med 40 procent. Det uppger Vattenfalls nordiska vindkraftschef Bent Johansen för danska Ingeniøren.

Källa: Artikel Newsoresund

Helikopter-strålen är nya vapnet mot isen

En het vattenstråle smälter snabbt bort is från rotorblad. Den nya metoden är en av flera innovationer som ska säkra elproduktionen i vintriga vindkraftsparker. Nedisade rotorblad är ett gissel för vindkraftsägare i kallt klimat. Alpine Helicopter i Boden har utvecklat ett nytt sätt att snabbt få i gång produktionen när isen tvingar snurror att stanna, en helikopter som sprutar varmvatten.

Källa: Artikel Ny Teknik

Jemtska bygger Fäbodliden vindpark

Jemtska har fått i uppdrag av Fred. Olsen Renewables att bygga Fäbodliden vindpark. Vindparken är lokaliserad utanför Vindeln i Västerbottens län och ska bestå av 25 stycken vindkraftverk.

Källa: Pressmeddelande Jemtska, artikel Teknik Dygnet

KU kritiskt till ärenden i långbänk

Överklaganden till regeringen blir liggande i åratal, i många fall utan åtgärd. Departementen skyller på personalsituationen. Det är inte godtagbart, skriver konstitutionsutskottet i sin årliga granskning av regeringens administrativa arbete.

Källa: Artikel Publikt

Ny rapport: Flera kritiska gränser för planeten har överskridits

När World Economic Forum inleddes i Davos var klimatfrågan ett tema. En ny forskningsrapport visar att flera kritiska gränser för vad vår planet tål redan har överskridits. En av rapportförfattarna, professor Johan Rockström, som presenterade rapporten i Davos, säger att klimatriskerna underskattas jämfört med andra risker.

Källa: Inslag Sveriges Radio

Debatt: Fortsatt satsning på förnybar energi är bäst för Sverige

Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi, replikerar på artikel i Norrbottens Kuriren.

Henrik Wachtmeister och Jan Hedman skriver på debattsidan den 23 januari att en fortsatt satsning på vindkraft i Sverige är samhällsekonomiskt oförsvarbart eftersom vi i dagsläget har ett elöverskott och mer el därför måste exporteras. Wachtmeister och Hedman har fel. De studier som finns inom området visar tvärtom att en fortsatt satsning på både förnybar energi och fler utlandsförbindelser till våra grannländer är det bästa för både svensk ekonomi och för klimatet.

Källa: Artikel Norrbottens Kuriren, replik Svensk Vindenergi

Debatt: Elkonsumenten tjänar på vindkraftsutbyggnaden

Mattias Wondollek, Svensk Vindenergi, replikerar på artikel i Allehanda.

I Per Tjernlunds replik den 10 januari finns ett par felaktigheter som vi tycker behöver bemötas. Per Tjernlund skriver att elkonsumenten betalar ett högre elpris för att subventionera vindkraft och att export av just vindkraftsel är en förlustaffär.

Källa: Replik Allehanda, replik Svensk Vindenergi

Boka den 4-5 november för Vind 2015!

Ett litet tips är att du redan nu blockar den 4-5 november för Vind 2015. Vi kommer även i år att vara på Waterfront Stockholm.

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.orgVi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top