Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft december 2014

 

SVT fälls för partiska inslag om vindkraft

Granskningsnämnden väljer att fälla SVT för en serie granskande reportage om vindkraft, eftersom de anses strida mot krav på opartiskhet och saklighet.

Det är glädjande att Granskningsnämnden delar vår uppfattning att inslagen var osakliga och partiska. Även om skadan redan är skedd är det viktigt med en markering att denna typ av reportage måste baseras på fakta, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, beslut Granskningsnämnden, artikel Second Opinion

Förnybart och utlandsförbindelser en lönsam affär

En fortsatt satsning på förnybar el och en stor utbyggnad av utlandsförbindelser är en lönsam affär för Sverige. Det framgår av en ny rapport som Sweco tagit fram på uppdrag av Svensk Vindenergi.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, rapport Sweco

Satsning på havsbaserad vindkraft

Regeringen satsar på havsbaserad vindkraft. Energimyndigheten får i uppdrag att ta fram förslag om hur stöd till havsbaserad vindkraft ska utformas för att skapa förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft till havs.

Källa: Pressmeddelande Regeringskansliet

Vindkraft växer snabbast

Exxon Mobile Corporation har nu presenterat sin framtidsvision för energimarknaden de kommande 25 åren – “2015 Outlook for Energy: A View to 2040”. Företaget försöker förutspå hur energiindustrins efterfrågan och utbud skulle se ut om 25 år. Några av slutsatserna är att försörjningen av vindkraft, tillsammans med sol- och biobränslen, växer snabbast.

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter.se

Vindkraftsparken DanTysk levererar el

Nu levererar vindkraftparken DanTysk för första gången el på det tyska kraftnätet. DanTysk, 70 kilometer väster om ön Sylt i Nordsjön, har en produktionskapacitet på 1,3 TWh, vilket motsvarar förnybar hushållsel till 400 000 hem.

Källa: Pressmeddelande Vattenfall

EU-toppmöte: Stödjer kommissionens investeringsplan

Investeringsplanen skapar en fond med startkapital på 21 miljarder euro (Europeiska fonden för strategiska investeringar). Man hoppas locka till sig privata pengar för totala investeringar på på 315 miljarder euro under 2015-2017 inom energi, transport och forskning.

Källa: Artikel Svenska Dagbladet

Google köper vindkraft från Maevaara vindkraftspark

Nu i januari driftsätts 24 vindkraftverk i den nya vindkraftparken i Maevaara vid kommungränsen mellan Övertorneå och Pajala. Google kommer att köpa all el som produceras där, skriver Norrbottens Kuriren.

Källa: Artikel Affärerinorr.se

Vattenfall och Skandia investerar miljarder i ny vindkraft

Vattenfall och pensionsbolaget Skandia investerar nära två miljarder kronor för att uppföra fyra vindkraftsparker med en total effekt på 141 MW. Anläggningarna ska drivas i ett bolag där företagen äger hälften var. Det är första gången ett svenskt pensionsbolag direktfinansierar byggandet av ny svensk vindkraft.

Källa: Pressmeddelande Vattenfall

Rotorbladsmarknaden värd 17 miljoner till 2019

Den globala vindturbinsmarknaden värderades till 9,998,9 miljoner år 2013, 10,914 miljoner 2014 och beräknas vara värd 16,982 miljoner till år 2019. Vindturbinsmarknaden drivs av politiskt stöd från regeringar samt minskade kostnader för vindkraft, uppger PR Newswire. .

Källa: Artikel Vindkraftsnyheter.se

E.ON tvärvänder – satsar på förnybar energi

Tyska energiföretaget E.ON bryter ut energiverksamhet som kärnkraft, kol och gas för att satsa på förnybar energi och sanera sitt enorma skuldberg på 300 miljarder kronor.

Källa: Artikel Ny Teknik

Förnybarhetsrådets rapport

Förnybarhetsrådet är ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svebio, Svensk Solenergi och Energieffektiviseringsföretagen.

Förnybarhetsrådet har tagit fram rapporten “Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna” som ett inspel i energidebatten.

Källa: Rapport Förnybarhetsrådet

Debatt: Elexport är en bra affär för Sverige

Sverige skulle tjäna på att bli en stor producent och nettoexportör av el. Stor utbyggnad av förnybar elproduktion i kombination med fler utlandsförbindelser ger störst samhällsekonomisk nytta enligt en ny rapport från Sweco. Sverige bör därför fastställa ett nytt ambitiöst mål för förnybar elproduktion till 2030 och samtidigt satsa på ökad exportkapacitet till kontinenten, skriver Svensk Vindenergi.

Källa: Artikel Svensk Vindenergi

Boka in Vind 2015 i din kalender redan nu!

Vind 2015 kommer att genomföras på Waterfront Stockholm, den 4-5 november.

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top