Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft november 2014

Vi är nu nära 10 TWh vindkraft!

Inom en snar framtid kommer vi att nå 10 TWh vindkraftsproduktion (på årsbasis). Vi vill på detta enkla sätt tacka alla som bidragit till att nå denna milstolpe.

Passar samtidigt på att önska dig en God Jul och ett Gott Nytt År.

Charlotte Unger ny vd för Svensk Vindenergi

Branschorganisationen Svensk Vindenergi har utsett Charlotte Unger till ny vd och hon påbörjar sin anställning 1 januari 2015. Charlotte efterträder nuvarande vd Annika Helker Lundström, som från årsskiftet arbetar på uppdrag av regeringen som nationell miljömålssamordnare för näringslivet.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi

Vindkraften är billigast

Inget kraftslag kan idag byggas ut enbart på elpriset men av de tekniker som enbart producerar el och som kan byggas ut idag är landbaserad vindkraft billigast. Det framgår av en ny kostnadsstudie från Elforsk som presenterades idag.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, pressmeddelande Elforsk, studie Elforsk

Vindkraften producerar mest under vinterhalvåret

Under en direktsänd debatt i SVT:s Aktuellt på måndagen diskuterades vindkraft av Klimat- och miljöminister Åsa Romson och Folkpartiets partiledare Jan Björklund. Under debatten påstod Jan Björklund felaktigt att vindkraften producerar som minst under vinterhalvåret när behovet av el är som störst.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, diagram produktionsstatistik, kommentar Svensk Vindenergi

Vindkraft driver fram rekordlåga elpriser

På bara några år har det skett en revolution på elmarknaden i Sverige. Priserna har mer än halverats och det beror framför allt på den kraftiga utbyggnaden av vindkraft. Och de låga priserna har kommit för att stanna.

Källa: Artikel SVT, inslag SVT

Otydliga regler försenar vindkraften

Intresset att satsa på vindkraftverk är stort – men för företagen väntar en lång och krånglig väg för att få verken färdiga. Kommunerna som godkänner projekten måste bli bättre på vilka regler som besluten ska grundas på.

Källa: Reportage Sveriges Radio

Energianvändningen minskar till 2030

Enligt Energimyndighetens långsiktiga scenariorapport minskar energianvändningen till 2030. Efterfrågan på el förblir oförändrad. Vindkraft och biobränsle står för en större andel av produktionen jämfört med idag.

Källa: Pressmeddelande Energimyndigheten

Ibrahim Baylan: Sverige ska ha 100 procent förnybar energi

Han hoppas på havsbaserad vindkraft och blocköverskridande samtal. Men vill inte säga hur många reaktorer som ska stängas. Eller när. Ny Teknik möter nya energiministern Ibrahim Baylan.

Källa: Artikel Ny Teknik

EU-kommissionens åtgärder för att trygga den europeiska energiförsörjningen är otillräckliga

Capgeminis årliga rapport om Europas energimarknad, European Energy Market Observatory (EEMO), visar att den europeiska gas- och elmarknaden fortsätter att vara väldigt orolig. För att möta den här situationen har EU-kommissionen definierat nya mål och regler, vilka dock förblir otillräckliga för att återställa stabilitet och hållbarhet på marknaderna, konstaterar det här årets EEMO. I år är elförsörjningen hotad i delar av Europa, med ännu större risk för hotad elförsörjning 2015.

Källa: Pressmeddelande Capgemini

Motioner 2014/15 som berör vindkraft

Den allmänna motionsperioden i riksdagen inleddes den 30 september och avslutades den 10 november. Totalt finns det 2 904 motioner i listan. Vi har nedan samlat motioner som har direkt koppling till vindkraft.

Källa: Sammanfattning Svensk Vindenergi

Uttalande av Energiminister Ibrahim Baylan efter möte med sin norske kollega

Uttalande av Energiminister Ibrahim Baylan efter möte med sin norske kollega Olje- och energiminister Tord Lien. Under mötet diskuterades bland annat energisamarbetet, elcertifikatmarknaden och EUs klimat och energiramverk för 2030.

Källa: Pressmeddelande Regeringskansliet

Energibranschens investeringslöfte om 300 miljarder kr nås tre år tidigare

Årets energiinvesteringar överstiger det som satsas inom byggverksamhet (5,2 miljarder), varuhandeln (10,7) samt transporter och magasinering (19,7). Energibranschens satsningar sker dessutom i en tid då hela samhällsekonomin går på sparlåga.

Källa: Artikel Webfinanser

Basindustri satsar på vindkraft

SCA fortsätter att investera i vindkraft. Kärnkraften är inte längre aktuell. Att satsa på kärnkraft är inte längre aktuellt för SCA. Idag skulle jag inte ta en sådan investering, säger SCA:s vd Jan Johansson till SVT.

Källa: Artikel Papperstidningen

Så snabbt ger vindkraft överskott

Siemens har gjort beräkningar på två havsbaserade vindkraftparker med 80 kraftverk vardera, och två landbaserade med 20 snurror. En avgörande skillnad i hur lång tid det tar innan vindkraftverket ger mer energi än vad som gått åt för att bygga det är om det är direktdrivet eller försett med växellåda.

Källa: Artikel Siemens, livscykelanalys

MasterFlow 9500 anpassat för havsbaserade vindkraftverk

Extra utmattningsbeständigt injekteringsbruk, MasterFlow 9500, har tilldelats typgodkännandeintyget DNV GL. BASF:s Master Builders Solutions spelar enligt företaget en viktig roll i produktionen av alternativ och förnyelsebar energi genom att bidra till ett lyckat byggande av moderna vindkraftparker.

Källa: Artikel Energinyheterna.se

Save the date!

Boka redan nu in Vind 2015 i din kalender, det är den 4-5 november. Vi kommer att även nästa år vara på Waterfront Stockholm.

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.orgVi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Top