Vindnytt – de viktigaste nyheterna om vindkraft november 2013

 

 
 
 

Vindkraften slog produktionsrekord

Aldrig tidigare har den svenska vindkraften producerat så mycket el på så kort tid som veckorna 43-44. Totalt producerades knappt 600 GWh el vilket motsvarar 29 procent av den svenska vattenkraftsproduktionen under samma period. Under vecka 44 passerades även fjolårets årsproduktion om 7,1 TWh enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, prognos kvartal 3, Dagens Industri

 
 
 

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag för att minska tröskeleffekterna

Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag på lösning för de så kallade tröskeleffekterna. Tröskeleffekter har länge varit en stor flaskhals för vindkraftsutbyggnaden som både har fördyrat och försenat många vindkraftsprojekt. Det förslag som regeringen nu presenterar är ett stort steg i rätt riktning menar branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Källa: Pressmeddelande Svensk Vindenergi, pressmeddelande Regeringskansliet

 
 
 

Energiinvesteringarna mot ny rekordnivå

En investeringsuppgång nästa år, 2014, med drygt 13 procent. Det förutspår SCB i sin färska investeringsenkät för energibranschen. Därmed förstärker energibranschen sin betydelse som en viktig samhällsmotor och en positiv kraft i den svenska ekonomin. De rena energiinvesteringarna väntas då nå 40,1 miljarder kronor.

Källa: Artikel Elektronik i Norden

 
 
 

Lokal nytta av vindkraft lyfts fram i nytt policyunderlag

Turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet ska med stöd av Energimyndigheten arbeta fram en kunskapsöversikt kopplad till vindkraftens utbyggnad och lokal nytta. Översikten ska komplettera befintliga kommunala policyer och ge vägledning till regionala företag och andra aktörer om hur den lokala nyttan av vindkraft kan öka.

Källa: Pressmeddelande Mittuniversitetet

 
 
 

Alstom installerar världens största havsbaserade vindkraftverk

Alstom avslutade i helgen installationen av den nya generationens havsbaserade vindkraftverk – 6-MW Haliade ™ 150 – cirka 40 km från Oostende vid Belwinds vindkraftparksite utanför Belgiens kust.

Källa: Pressmeddelande Alstom

 
 
 

Flytande vindkraft igång i havet utanför Japan

Sedan olyckan i Fukushima söker japanerna alternativa energiformer, bland annat vindkraft till havs. Och den japanska havsbottnen kännetecknas av djup, vilket gör den mindre lämplig för massiv utbyggnad av havsbaserad vindkraft genom fasta installationer.

Källa: Artikel Toda Corporation

 
 
 

Rapport IEA: Globalt genombrott för förnybart räcker inte

International Energy Agency (IEA) visar i rapporten World Energy Outlook 2013 att de ansträngningar som görs inom energisektorn för att fasa ut fossila bränslen inte kommer att vara tillräckliga för att bromsa den globala uppvärmningen.

Källa: Rapport World Energy Outlook 2013, IEA

 
 
 

Mikael Odenberg kräver rättelse om vindkraften

Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät, kräver att Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott ska rätta till de faktafel de sprider.

Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) energiutskott sprider felaktiga uppgifter om möjligheten att bygga ut vindkraften. I en rapport från i somras hänvisar KVA:s energiutskott till beräkningar från Svenska Kraftnät vad gäller möjligheten att bygga ut den svenska vindkraften.

Källa: Brev Mikael Odenberg, artikel och svarsbrev KVA Ny Teknik

 
 
 

Debatt: Vindkraft är en viktig pusselbit

Flera skribenter har på insändarsidor på helahalsingland.se de senaste dagarna spridit felaktigheter om vindkraften. Anton Steen, Svensk Vindenergi rättar till felaktigheterna i en replik.

För det första ifrågasätts vindkraftens miljönytta och flera skribenter menar att vi i Sverige inte behöver förnybar el eftersom vi redan har en näst intill koldioxidfri elproduktion. Sanningen är att elmarknaden inte längre är nationell. Vi har i stället en integrerad nordisk elmarknad och i allt högre grad en europeisk elmarknad.

Källa: Replik Helahalsingland.se

 
 
 

Debatt: Fölster vilseleder om förnybar energi

Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi, replikerar på artikel av Stefan Fölster i Expressen.

Stefan Fölster går till hårt angrepp mot den förnybara energin och menar att den har lett till ökade koldioxidutsläpp i både Tyskland och England. Men Fölster har fel.

Källa: Replik Svensk Vindenergi, artikel Stefan Fölster

 
 
 

Debatt: Vindkraft bra för miljön och jobben

Anton Steen, Svensk Vindenergi replikerar på artikel “Stoppa denna vansinniga utbyggnad av vindkraft” i Smålansposten.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa att producera förnyelsebar el, inte minst från vindkraft. Lars Ulvsten skriver att vindkraften inte behövs, att vindkraftbolagens enda drivkraft är pengar och att den kräver dyra investeringar i elnät och reglerkraft. Tyvärr bygger argumenten på en rad felaktigheter.

Källa: Debattartikel Smålandsposten

 
 
 

Debatt: Vindkraft är bra för miljön, ekonomin och jobben

Anton Steen, Svensk Vindenergi, replikerar i Västmanlands Läns Tidning.

Artikelförfattaren menar att vi i Sverige redan har kolidioxidfri el och istället borde satsa pengarna på vägar, välfärdssektorn och ny kärnkraft. Tyvärr bygger argumenten på ett antal gamla myter om vindkraft och förnybar el.

Källa: Debattartikel Västmanlands Läns Tidning

 
 
 

Debatt: Vi gör en total översyn av miljömyndigheterna

Miljöminister Lena Ek (C), skriver på debattsida i Dagens Nyheter.

Den miljö- och klimatpolitiska spelplanen förändras snabbt. Men de förändringar som hittills gjorts har varit allt för begränsade. Därför vill regeringen ha en total översyn av elva miljömyndigheter, för att förnya miljöarbetet, effektivisera och för att förbättra måluppfyllelsen.

Källa: Debattartikel Dagens Nyheter

 
 
 

Intervju: Skogsindustrierna efterlyser bred politisk energiuppgörelse

Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, är mycket kritisk till hur lång tid tillståndsprocesserna tar. Vi behöver mer förnybart, men tillståndsprocesserna är alldeles för sega, bland annat är det kommunala vetot besvärligt. Det verkar som om politiken på olika nivåer inte har samma mål, på riksnivå har man ambitiösa mål att bygga ut den förnybara produktionen, medan man på kommunalt plan inte är positiv till detta, säger Carina Håkansson.

Källa: Artikel Second Opinion

 
 
 
Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org

Vi finns på Olof Palmes gata 31, 101 53 Stockholm, tel 08-677 25 06.

Weitere Beiträge:Diesen Artikel weiterempfehlen:


Schreibe einen Kommentar

Top